divendres, 22 de maig del 2009

Índex de noms

¬¬¬¬¬

Aquesta pàgina inclou un índex general de noms dels llibres de Ferrater. Als llibres (i a les peces que algun dia veurem incloses en algun llibre), els assigno una abreviatura a partir de les primeres inicials: els ordeno a continuació alfabèticament, tot consignant l'edició que utilitzo. A l'índex, les referències consten de les abreviatures i els números de pàgina corresponents a cada llibre o document.
 • AF: Àlbum Ferrater. Barcelona: Quaderns Crema, 1993.
 • BP: Baltasar Porcel, "Gabriel Ferrater y la poesía moral" [entrevista]. Destino, 1572, 23 de setembre de 1967, pàg. 38-39.
 • CH: Cartes a l'Helena i residu de materials dispersos. Barcelona: Edicions 62, 1995.
 • CLCC: Curs de literatura catalana contemporània. Barcelona: Empúries, 2019.
 • DL: "Una entrevista peculiar", de les estudiants de batxillerat Doris Leussler i Adelina Mateo, recuperada i presentada per Jordi Cornudella al monogràfic de la revista Veus baixes núm. 6, per l'Any Ferrater, pàg. 66-70
 • DNN: Donar nous als nens: Antologia. Porras, Marina, ed. Barcelona: Comanegra, 2022.
 • ECP: Entre Catalunya i Polònia: Witold Bombrowicz i Gabriel Ferrater. Correspondència inèdita (1965-1967): tesina de Zofia Stasiakiewicz, del Màster en Iniciació a la Recerca en Humanitats, dirigida per Xavier Pla, a la Universitat de Girona, curs 2011-2012, 106 pàg., de les quals buido la correspondència entre Witold Gombrowicz i Gabriel Ferrater i també les cartes amb Seix Barral i amb Edicions 62, pàg. 40-85, més els annexos finals amb la transcripció d'entrevistes de l'autora amb Josep Maria Castellet i Jordi Cornudella i les respostes de correu de Janet Rodney (nom actual de Jill Jarrell) i Rita Gombrowicz, pàg. 98-103.
 • ETL: Escritores en tres lenguas. Barcelona: Antártida, 1994.
 • FJMV: Fons José María Valverde (1942-1996): Fragments d'una biografia intel·lectual, a cura d'Amat, Jordi. Catarroja: Afers, 2010, 149 pàg. Inclou dues cartes de Gabriel Ferrater, del 28 de juliol i el 10 d'agost de 1956, pàg. 62-65.
 • FT: Foix i el seu temps. Barcelona: Quaderns Crema, 1987.
 • GFe: GFe: 45 entrades a la GEC:  apunt que enllaça amb les 45 entrades escrites per Gabriel Ferrater a la Gran enciclopèdia catalana (per facilitar la localització de la referència, quan cal, consta darrere de l'abreviació GFe el nom de l'entrada: així, Kurylowicz, Jerzy, GFe analogia).
 • HLU: Historia de la literatura universal, d'Erwin Laaths (traducció de Juan Godó Costa de Geschichte der Weltliteratur, consta com a llibre revisat per Carlos Pujol i ampliat per Miquel Bauçà, Salvador Clotas, Antoni Comas, Gabriel Ferrater i Agustín del Saz): hi ha afegits, marcats entre asteriscos, escrits per Gabriel Ferrater (vegeu l'apunt Shakespeare i Ferrater per saber-ne més detalls).
 • IF "El impulso francés en la literatura catalana", xerrada radiofònica sobre Carles Riba, document recuperat a la fonoteca de la Càtedra Màrius Torres --comentat a l'entrada sobre La poesia de Carles Riba, de la qual hauria de ser annex en noves edicions.
 • LP: Pasqual, Lluís. "Conversa Gabriel Ferrater:poeta de l’home i la vida". Revista del Centre de Lectura de Reus, [en línia], 1970, Núm. 220, p. 940-3.
 • NL: Noticias de libros. Barcelona: Península, 2000.  Conté un índex de noms, del qual trasllado la part corresponent a les pàgines 55-203, els informes de lectura per a Rowohlt Verlag, la majoria inèdits fins aleshores (hi afegeixo algunes entrades que no figuren a l'índex de noms del llibre, com ara la de Bertold Brecht, de la pàg. 113, per una "ironia brechtiana", i la de Mark Twain, de la pàg. 202, esmentat indirectament en el títol Huckleberry Finn).
 • PCP: Papers, cartes paraules. Barcelona: Quaderns Crema, 1986. D'aquest llibre, en buido també l'apèndix I, el text "Gabriel Ferrater" escrit per Joan Ferraté, pàg. 539-543.
 • PCR: La poesia de Carles Riba: Cinc conferències. Barcelona, Edicions 62, 1983, 2a edició (1a edició, 1979).
 • PF: conferència sobre Pompeu Fabra, recuperada a la fonoteca de la Càtedra Màrius Torres --esmentada en el blog a l'entrada de Sobre el llenguatge, llibre en el qual s'hauria d'incloure (l'índex buida la conferència i dóna la indicació del minut en què apareix cada nom).
 • PI: comentari previ a una lectura del "Poema inacabat". Barcelona: Diputació de Barcelona, 2003, pàg. 25-30, dins Ferrater, Gabriel. Poema inacabat, amb comentari transcrit per Oriol Ponsatí.
 • PK: carta al director de Serra d'or, del número de novembre de 1962, escrita arran de la publicació del llibre Poemes de Kavafis, de Carles Riba
 • PSL: Papers sobre literatura. Barcelona: Edicions 62, 2023. Llibre editat per Jordi Cornudella, que conté un índex de noms. La còpia està encara pendent: quan l'acabi, eliminaré de l'índex 
  • les entrades procedents de la Historia de la literatura universal d'Erwin Laaths, llibre difícil de trobar que ha quedat inclòs, en el que era pertinent, als Papers sobre literatura, pàg. 435-513, gràcies al contrast detallat de la traducció i l'original alemany de l'editor Jordi Cornudella; 
  • les entrades de la carta al director de Serra d'or, del número de novembre de 1962, escrita arran de la publicació del llibre Poemes de Kavafis, de Carles Riba, que ara es poden llegir còmodament a les pàg. 177-8, 
  • i les que corresponen a "El impulso francés en la literatura catalana", xerrada radiofònica sobre Carles Riba, document recuperat a la fonoteca de la Càtedra Màrius Torres, que feien referència al minutatge del programa i que ara es referiran a les pàg. 179-184 del llibre.
 • R: Reduccions 113. Vic: Eumo Editorial i Edipoies, 2019. Monogràfic sobre Gabriel Ferrater, que inclou, inèdites, tres cartes a Helena Valentí, pàg. 58-67, editades per Jordi Cornudella, i una nota sobre Ausiàs Marc, pàg. 274-5.
 • SF: Shakespeare i Ferrater, apunt d'aquest mateix blog amb un text de Ferrater sobre Shakespeare no recollit dins dels seus llibres.
 • SLit: Sobre literatura. Barcelona: Edicions 62, 1979.
 • SLgg: Sobre el llenguatge. Barcelona: Quaderns Crema, 1990, 2a edició (1a edició, 1981). Conté un índex de noms, que trasllado a l'índex de noms general.
 • SP: Sobre pintura. Barcelona: Seix Barral, 1981. Conté un índex de noms, que trasllado a l'índex de noms general --caldria complementar-lo en algun detall: a la pàgina 63, per exemple, la primera frase conté dos noms, Barrès i Tiziano, i una referència al Segon Faust, que des del meu punt de vista exigeix incloure la referència a Goethe.
 • TP: Tres prosistes. Barcelona: Empúries, 2010
 • V: Varia, apunt d'aquest mateix blog amb possibles textos inèdits de Ferrater
 • VB: Veus baixes: II Studia Digitalia in memoriam Gabriel Ferrater, 6 (2022), La primera secció de la revista, "Documents ferraterians, s'obre amb la peça "Un treball universitari de matemàtiques",  pàg. 9-28, text original escanejat del treball de primer curs en la Secció de Ciències Matemàtiques de la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona, que duia el títol "Pascal y la evolución del concepto de definición matemática". El precedeix una presentació de Jordi Cornudella, pàg. 8. La numeració de les pàgines correspon a la de la revista, no la del treball.
Acumulo en general les referències: si algú consulta La poesia de Carles Riba, Foix i el seu temps o Tres prosistes, continuarà trobant-hi el buidatge de tots tres llibres, ara al costat del buidatge del Curs de literatura catalana contemporània, de la mateixa manera que hi trobarà el buidatge de la conferència sobre Guerau de Liost a Cartes a l'Helena i residu de materials dispersos i al Curs. En canvi, prescindeixo del buidatge de les conferències d'institut a Gabriel Ferrater, in memoriam i de les conferències inèdites sobre Carner que es podien escoltar a la fonoteca de la Càtedra Màrius Torrres: ara es poden consultar còmodament al Curs.

Índex de noms

Abel, Niels, VB 9
Adam, Charles, VB 27
Adenauer, Konrad, DNN 384, NL 176, PCP 536
Adorno, Theodor, NL 68, PCP 164
Adrià, cèsar, ETL 29
Aebischer, Paul, SLgg 23
Agripa, Corneli, ETL 253
Aguiló, Marià, PF 12, SLit 117
Aguiló, Tomàs, SLit 117
Agustí, Ignasi, CLCC 208, FT 42, SLit 127
Aiguader i Miró, Jaume, AF 47
Akhmanova, Olga, PCP 424
Alain, SP 21, 420
Alain-Fournier, ETL 137, NL 149
Alarcón, Pedro Antonio de, NL 195, SP 262
Alas, Leopoldo, CLCC 303, TP 57
Albéniz, Isaac, SP 197
Albert, Alan, NL 55
Albert, Caterina, AF 164-5, CH 34, 56, 104-105, 135; CLCC 71-2, 193, 209, 267, 270, 281, 303-330, 333, 335, 342; DNN 130, 151, 162, 338; FT 8, 111; PCP 504; SLit 128, 133; TP 15, 19, 30, 57-89, 92, 97, 115
Alberti, Rafael, AF 82, 104, 107-8, 112
Alcover, Antoni Maria, PF 12, 17, 26
Alcover, Joan, CLCC 85, 368; DNN 121; PCR 12; SLit 84
Aldo, G. R., PCP 480
Alegret, Joan, CLCC 78, 193, 243; FT 7-8, 26; TP 10-11
Aleixandre, Vicente, CLCC 166, PCP 413, PCR 119
Aleksandrov, Pavel, PCP 480
Alemán, Mateo, ETL 35, HLU 311
Alenza, Eduardo, SP 198
Aleu, Marc, SP 146-7
Alexander, Susan, NL 56-57
Alexandre, FT 80-81
Alfons V el Magnànim, rei, DNN 104, PCP 463, V
Alfons X el Savi, SLit 81
Alfons XIII, CLCC 195-6, DNN 282-3, FT 113-4, PCP 383-4
Alison, Barley, PCP 373
Allain, Marcel, NL  175
Allendy, René, SP 366
Almagro, F. M., AF 104
Alonso, Amado, PCP 392, SLgg 15
Alonso, Dámaso, PCP 404, 414
Alsina, AF 161, PCP 400
Altdorfer, Albrecht, SP 88
Altolaguirre, Manuel, ETL 318, PCP 178
Alvarez Bolado, AF 164, PCP 403
Álvarez de Sotomayor, Fernando, SP 164
Álvarez del Vayo, Julio, AF 48, DNN 370, PCP 524
Álvarez, Jorge, AF 170, PCP 466
Alvès, Michel, NL 58
Amiel, Henri-Frédéric, CLCC 343, TP 98
Amigó, Wenceslao, AF 62
Amis, Kingsley, NL 180
Amorós, Xavier, AF 27, 32, 75
Amrouche, Jean, NL 152
Amyot, Jacques, HLU 423, PCR 109
Anderson, Sherwood, DNN 135, ETL 264; TP 128, 135
Andreas-Salomé, Lou, AF 98
Andreu Abelló, Josep, AF 47
Andrzejewski, Jerzy, CH 126; ECP 54, 57
Angélique, mare, de Port-Royal, ETL 145
Anglada Camarasa, Hermenegild, SP 228, 316, 320
Anka, Paul, CH 15, 18
Anna d’Àustria, regent, mare de Lluís XIV, ETL 98-99
Anníbal, PCP 36
Anthony, Michael, NL 58-59
Antonioni, Michelangello, NL 91, 93
Apocalipsi, V
Apollinaire, Guillaume, CH 101-102; CLCC 67-8, 210-1, 229; ETL 115; FT 44-45, 69; NL 149, 175; PCP 53, 489; SLit 67; SP 233, 266, 271, 289, 361, 369
Apol·loni d'Alexandria, GFe
Apuleu, ETL 96, PCP 29
Aragay, Josep, SP 261
Aragon, Louis, AF 186; BP 38; CLCC 174; DNN 140, 332, 346; FT 12; NL 149; PCP 509
Aramon, Ramon, SLgg 13
Aranguren, José Luis López, AF 88, DNN 303, R 62
Arbassino, Alberto, PCP 29-30, 145
Archimbaut-Dufays, Caroline, DNN 174-5, V
Arcipreste de Hita, CLCC 362
Arderiu, Clementina, CH 118, PCP 187
Arendt, Hannah, PCP 149
Aretino, Pietro, ETL 106, 252-3
Argilaga, Emili, AF 75
Argoud, Antoine, DNN 283, PCP 384
Aribau, Bonaventura Carles, CLCC 60, 363; DNN 115; SLit 110-4
Ariosto, ETL 95-96, 244; V
Aristenet, ETL 274
Aristòfanes, ETL 134
Aristòtil, ETL 133, 267; GFe Antoine Arnauld, HLU 423, VB 28
Armini, ETL 54
Arnau de Vilanova, AF 182
Arnauld, Antoine, CLCC 297, GFe PCP 390, SLgg 131,  TP 50
Arnauld, George, NL 190
Arnaut Daniel, CLCC 231, FT 73, SLit 82
Arnold, Matthew, ETL 174, 216; HLU 319; SF
Arp, Hans, CLCC 202, 213; FT 35, 50; NL 161; SP 389
Arqués, Rossend, AF 87-89, 110
Arquímedes, VB 25
Arteaga Pereira, Josep Maria, SLgg 141
Arteta, Aurelio, SP 192
Arthur, Thomas, ETL 284
Artigas, Miguel, HLU 415
Artin, Michael, PCP 480
Artís i Tomàs, Andreu-Avel·lí, PCP 482
Arvay, Richard, NL 59
Ascoli, Gradizaio Isaia, GFe
Asquith, Anthony, NL 72
Asturias, Miguel Ángel, CH 139, DNN 342
Àtila, ETL 23
Aub, Max, AF 137
Auden, Wystan Hugh, AF 79, 130, 179; BP 38; CH 131, 140; CLCC 312; DNN 95, 186, 237-244, 332, 343; ETL 149, 159-163, 169, 215, 287; PCP 17, 31, 371, 541; SLgg 44, 85; SLit 67; TP 67
Auerbach, Erich, PCP 32, 126, 404
Augé, professor d’àlgebra de la Universitat de Barcelona, AF 74, DNN 375, PCP 528
August, emperador, CLCC 222, 246-7; FT 59, 87, 89; SLit 201
Aurier, Albert, SP 91
Aupick, Jacques, DNN 174-5, V
Aury, Dominique, NL 174
Austen, Jane, AF 162; ETL 185, 222, 260-1; NL 167; PCP 401
Austin, John Langshaw, PCP 51
Ayer, Alfred Jules, AF 76; PCP 33, 541
Azorín, DNN 132; SLit 85, 109; SP 195; TP 125, 131
Bachiller, T. R., CH 70
Bacon, Delia, DNN 173, PCP 176
Bacon, Francis, DNN 170, 173; GFe Antoine Arnauld; PCP 174, 176
Badia i Margarit, Antoni, AF 155, 157, 192; DNN 253, 289; PCP 390, 397, 403-5, 440, 444, 489-490, 542; SLgg 8, 23, 43, 55-56, 91, 135, 139
Badosa, Enrique, AF 97, 126; PCP 339
Baker, Carlos, NL 59-62
Baker, Elliott, NL 62-63
Bakunin, Mikhail, CLCC 336, PCP 124, TP 116
Balaguer, Víctor, SLit 117
Balcells, Carme, AF 118, 161; DNN 377; ECP 101; NL 123; PCP 529
Baldwin, James, DNN 357; PCP 84, 518
Bale, John, ETL 284
Balicki, Asen, PCP 34
Balla, Giacomo, SP 129
Ballot, Pau, SLit 111
Bally, Charles, AF 155, 195; CLCC 90, 234; DNN 248, 252; PF 16; FT 74-75; GFe Noam Chomsky; PCP 51, 390-1, 403, 405, 432, 453, 542; PCR 18; SLgg 4, 8, 55, 58-59, 61, 67, 72-73, 107, 113, 171, 191, 194
Balzac, Honoré de, AF 51; CLCC 276-8, 280-1; DNN 156-8, 160, 162, 190, 336; ETL 106, 116, 120, 145, 222; PCP 39; SLit 124; TP 24-25, 29-30
Barbey d’Aurevilly, Jules, ETL 92
Barceló, Miquel, AF 98; CH 18, 52
Bardagí, Bartomeu, DNN 132, PCP 505
Bardem, Juan Antonio, AF 104
Barlow, Amàlia, cf. Ferraté, Amàlia
Barlow, Anne, AF 119
Barlow, Fred, AF 28, 81, 119; PCP 372-3
Barlow, Richard, AF 78, 119
Barnabooth, Archibald Olson, cf. Valéry Larbaud
Barnacle, Nora, DNN 208, ETL 226
Barnes, William, DNN 177, ETL 210
Baró, Francesc, AF 71
Baroja, Pío, AF 92; CLCC 158, 207-8, 343, 345-7; DNN 132; FT 41-42; PCP 314; PCR 108; SLit 85, 87; SP 187, 192, 195; TP 98, 100, 102, 125, 132
Barr, junior, Aldred H., SP 264 i nota, 269-71, 275, 280, 283-4, 299, 309, 311
Barral, Carles, AF 53, 79, 82, 84-85, 90, 97-99, 105, 110-1, 117, 126, 131, 134, 136-7, 163, 165, 167, 175-6, 192, 194; CH 126; DNN 288, 307, 350; ECP 50, 59, 61, 69-78, 80, 98; SP 7; PCP 20, 341, 345, 402, 410, 413, 423, 425, 431, 433, 435, 439, 443, 452, 456, 512, 541
Barrau, Laureà, SP 155
Barrès, Maurice, CLCC 168-9, 199, 210; DNN 192; ETL 82-83, 114, 121; FT 31; 44; PCP 41; PCR 122-3; SP 155
Barrett, Elizabeth, ETL 173-5, 287
Barrett, pare d’Elizabeth, ETL 173
Barthes, Roland, AF 158, PCP 29
Bartolini, Luigi, SP 130
Bashkirtseff, Marie, ETL 90
Basire, James, ETL 164
Bata, Tomàs, SLit 186
Batlló, José, AF 171; PCP 413, 427
Bauçà, Miquel, DNN 327, PCP 498, R 66
Baudelaire, Charles, AF 40, 102, 128, 136; BP 38; CH 53; CLCC 58, 104-5, 124, 133, 373, 388-9; DL 70; DNN 113, 117, 131, 174-6, 330; GFe Baudelaire, Les flors del mal; HLU 416; IF; ETL, 39, 65, 70, 89, 91, 106-7, 143-5, 149, 321-2; PCP 181, 338, 357, 378, 391, 411, 413, 499, 504, 540; PCR 36-38, 62, 73, 132; SLit 37, 67, 96, 124, 163; SP 43, 96, 233; V
Baudelaire, Joseph-François (pare), DNN 174, V
Baudoin de Courtenay, Jan, SLgg 121, 183
Bauer, Felice, ETL 50; SLit 194-6, 199
Baum, Oskar, SLit 188
Bazell, C. E. , SLgg 73, 124
Beardsley, Aubrey, PCP 378
Beaudin, André, SP 365, 368
Beaumarchais, Pierre, ETL 275-6
Beauzée, N., SLgg 131
Bebé, secretària de can Rowohlt, AF 150
Becket, Thomas, CLCC 241, FT 83
Beckett, Samuel, DNN 217; ETL 232; NL 73, 150; PCP 134, 142, 156
Beckmann, Max, NL 123, SP 254
Beckovic, Matija, PCP 35
Bécquer, Gustavo Adolfo, PCP 359
Beerbohm, Max, NL 71-72, 197
Béguin, Albert, SLit 35, 41
Beissner, Friedrich, SLit 40-42, 202
Béjart, Armande, HLU 424
Bekker, Oskar, VB 11, 27
Belić, Aleksandr, GFe
Belli, SLit 108
Bello, Andrés, PCP 404; SLgg 73, 124
Bellonte, Maurice, NL 152
Bellow, Saul, ECP 44
Benavente, Jacinto, PCP 84
Benedetti, Piero, VB 17, 19, 28
Benedito, Manuel, SP 165
Benet, Josep, CLCC 56, 370; DNN 111
Benet, Rafael, SP 38, 81, 120-1, 140-1, 187
Benjamin, Walter, DNN 350; ETL 140; PCP 150, 512
Benn, Gottfried, AF 79, 82; ETL 11-15, 30, 43, 53, 56, 58-59, 69-70, 91, 293-4; FJMV 63; PCP 165, 541; SLit 32
Benn, Nele, ETL 14
Benoist-Méchin, Jacques, PCP 36-37
Bentham, Jeremy, ETL 247-8
Benveniste, Émile, AF 155, 157, 191-2; BP 39; DNN 256, 333, 382; GFe Émile Benveniste, comparatisme; PF 58; PCP 410-1, 414, 428, 440-1, 475-9, 533, 542; SLgg 11-12, 21, 24, 55, 57, 59, 61, 95, 118, 189, 191, 193-5, 199, 201, 203
Bérard, Jean, xicot amic de Ferrater, CLCC 174, 332-3; DNN 139-140; FT 12; TP 91-92
Bérard, Léon, AF 53; CLCC 174 [anomenat Jean en el fragment per confusió], 332; DNN 139; TP 91
Bérard, Victor, AF 53-54; CLCC 174, 332-3; DNN 139; ETL 139; FT 12; TP 91
Berenson, B., SP 110, 417
Berg, Alban, ETL 21
Bergamín, José, DNN 370, PCP 524
Berglar, Peter, PCP 40
Bergman, Ingmar, NL 137-8
Bergson, Henri, DNN 189, ETL 119, HLU 166
Berkeley, George, ETL 267, SLgg 122, VB 25
Berlanga, Luis García, AF 104
Berlin, Isaiah, PCP 48
Bernard, Émile, SP 143, 226, 345
Bernard, Tristan, NL 187
Bernat de Ventadorn, ETL 167, 316; PCP 140
Berni, Valeria, PCP 436-7
Berryman, John, NL 100
Bertran de Born, CLCC 225, DNN 95, FT 63, PCP 17
Beruete, Aureliano de, SP 177, 179, 180-6, 187, 219, 226
Besnard, Albert, SP 223
Beth, E. W., CH 72
Bethelot, Philippe, ETL 139
Betjeman, John, DNN 237, ETL 159
Bíblia, CLCC 23, 25, 36-7, 42-3, 45, 47; DNN 228; ETL 166, 177, 179, 239, 255; HLU 18, 26, 105-6, 416; SLit 11, 14-16, 19-21, 24-25 –entrada incompleta, perquè la començo a recollir massa tard
Bierwisch, Manfred, AF 159; PCP 152, 484-8; SLgg 47
Bilney, Thomas, ETL 284
Binswanger, Ludwig, PCP 150
Bishop, Elisabeth, CH 141, DNN 345, NL 100
Bismarck, Otto von, PCP 158
Bjornson, Bjørnstjerne, ETL 65
Blackmur, R. P., DNN 232, ETL 257
Bladé, Artur, CLCC 339, TP 119
Blake, William, DNN 229; ETL 108, 164-170, 181, 245, 255, 290-2; FJMV 64; NL 79-80; SLit 67
Blakely, Elsa, NL 63
Blanch, Lesley, NL 64
Blanchard, Maria, SP 218, 220, 222, 254, 259, 288, 315-329, 335, 404
Blanche, Jacques-Émile, SP 224, 306
Blasco Ibáñez, Vicente, SLit 109
Blecua, Alberto, AF 194-5, PCP 452-3
Blecua, José Manuel, DNN 296, R 59
Blinkenberg, Andreas, SLgg 113-4
Bloch, Bernard, SLgg 202
Blok, Alexander, PCP 168
Blomski, Ian, AF 137
Bloomfield, Leonard, AF 155, 157-8, 191-2, 194, 198; BP 39; CH 48; DNN 253-4, 333, 376; GFe antimentalisme, arbre de derivació d'una frase, Leonard Bloomfield, Noam Chomsky, comparatisme, constituent immediat, lingüística antropològica; PCP 391, 403, 405-7, 410, 441, 452, 456, 478, 485-6, 528, 542-3; PF 15; SLgg 9, 48, 57, 121, 127, 129-30, 132, 135-8, 140-2, 146, 149, 159, 161-2, 168, 171-3, 176-181, 183, 187-8, 190-1, 193-4, 198, 202-4
Blum, Léon, PCP 41
Boas, Franz, GFe associació de llengües, lingüística antropològica; PCP 42; SLgg 29, 171, 195
Boas, Georges, PCP 42
Bobrowski, Thaddeus, oncle que es va fer càrrec de l’orfe Joseph Conrad, ETL 182-4
Boccaccio, Giovanni, CH 134; DNN 336; ETL 95, 187, 189, 193, 277; HLU 433; SP 61
Bocher, Catherine, ETL 164
Böcklin, Arnold, SP 228, 396, 444
Boeci, ETL 190
Bofill i Mates, Jaume, cf. Guerau de Liost
Bofill, Margarida, CLCC 80
Bofill, Guillem, SP 432
Bohigas, Oriol, AF 192, PCP 440
Bohigas, Pere, DNN 102, PF 13, CH 118, PCP 462
Böhme, Jakob, V
Boileau, Nicolas, ETL 95, 110, 112, 128, 135-6; HLU 302, 413, 415-6, 418, 423, 426, 429, 432-4; V
Boix, Esther, SP 147
Boix, Maur Maria, AF 180, PK
Bolena, Anna, DNN 172, PCP 176
Bolingbroke, ETL 207
Bolzano, Bernard, VB 9
Bonaparte, cf. Napoleó
Bonaparte, Joséphine, NL 114
Bonaparte, Louis, ETL 88, 175
Bondy, François, ECP 61
Bonet, Laureà, AF 90-91
Bonet, Narcís, IF
Bonnard, Pierre, DNN 249; SLgg 5; SP 21, 154, 204, 226, 238, 273, 327
Bonnevay, Marguerite, SP 155
Boole, George, ETL 249, 266; PCP 92
Bopp, Franz, GFe comparatisme; SLit 41; SLgg 129, 150, 152-3, 155, 158
Borges, Jorge Luis, DL 69; DNN 131, 234; ECP 73; PCP 29, 192, 505, 521
Börne, Ludwig, NL 181
Borràs, Enric, SLit 124
Borrero, Ricardo, SP 330, 439
Boscán, Juan, SLit 107
Bosch Gimpera, Pere, DNN 278, PCP 482
Bossuet, Jacques Bénigne, HLU 427, 432, 434-5; V
Bottai, Giuseppe, CLCC 204, FT 38
Botticelli, Sandro, SP 42, 53
Boucher, François, ETL 89
Boudin, E., SP 154
Boudout, Jean, HLU 427
Bouguereau, A. W., SP 122
Bouillon, duquessa de, família, ETL 95
Boulanger, Georges, general, PCP 41
Bousoño, Carlos, PCP 411, 414; SLit 129
Bousquet, Joë, AF 45, 51, 54
Bowra, Cecile Maurice, PK
Braddock, Joseph, NL 64-65
Brancusi, Constantin, PCP 166
Brant, Sebastian, ETL 253
Braque, Georges, CH 87; CLCC 126; SLit 91; SP 84, 89, 91, 237, 271-2, 277-84, 286-90, 292-5, 301, 363-4, 371; PCR 65
Brauchitsh, Walther von, PCP 117
Brautigan, Richard, NL 66
Bréal, Michel, PCP 41; SLgg 60, 113
Brecht, Bertolt, AF 79, 130, 139-141, 152, 170; CLCC 20, 220, 226, 345, 353; DNN 95, 239, 243-4, 323, 350; ETL 21, 30, 32, 54, 160, 162-3; FT 57, 64; HLU 324; NL 168; PCP 17, 20, 30-31, 77, 101, 125, 144-5, 467, 495, 512, 541; SF; SLit 13; TP 100-101, 108; V
Breker, Arno, PCP 44
Brentano, Clemens, ETL 39
Brentano, Franz, SLit 190
Breton, André, AF 185; CLCC 211, 213, 215, 220; FT 45, 49-51, 57; NL 136; SP 382
Briand, ministre, DNN 192, ETL 139
Bridges, Robert, ETL 216-8
Brines, Francisco, AF 131
Britten, Benjamin, PCP 31
Brod, Max, DNN 223-5, 305; ETL 48-50; SLit 189-190, 192-4, 199-203; R 65
Broglie, M., SP 106
Brøndal, Viggo, PCP 411, 431; SLgg 63
Brontë, Anne, CLCC 310
Brontë, Charlotte, CLCC 310; NL 177, 179
Brontë, Emily, CH 135, CLCC 310, DNN 338, TP 65
Brooke, Christopher, ETL 195-6
Brophy, Brigid, NL 67-72
Brossa, Joan, DNN 278, 327; PCP 436, 483, 498
Brotat, Joan, SP 148
Brouwer, Egbertus Jan, CH 72; VB 10, 13
Brown, Douglas, DNN 181, 185; ETL 212, 215
Browning, Elizabeth, cf. Barrett, Elizabeth
Browning, Norma Lee, PCP 45
Browning, Robert, DNN 183; ETL 171-6, 199, 214, 235, 264, 287; HLU 166
Browning, Robert, fill, ETL 173, 176
Brugalla, Emili, PCP 429
Brugmann, Karl, AF 192, 194; GFe Aleksandr Belić, Leonard Bloomfield; PCP 441, 452, 454; SLgg 16, 156, 199
Brunet, Manuel, CLCC 208, 338; FT 42; TP 118
Bryan, William Jennings, PCP 115
Bucer, Margin, ETL 242
Büchner, Georg, ETL 16-21; NL 135, 137; PCP 108-109, 480
Büchner, Georg, pare, ETL 16-17, 20-21
Buck, Pearl, AF 192; DNN 278; NL 182; PCP 439, 483
Buffer, Bernard, SP 169
Bulu, cacic de les illes Fidji, NL 63
Buñuel, Luis, ETL 308, PCP 46-7, SLit 55
Bunyan, John, ETL 177, 179
Burali-Forti, Cesare, VB 17, 19
Burbage, Richard, HLU 324, SF
Burckhardt, Jakob, NL 184, PCP 126; SP 96, 431
Burke, Kenneth, PCP 149
Burns, Robert, ETL 166, 315; PCP 54; SLit 107; V
Burnshaw, Stanley, R 67
Busch, Wilhelm, ETL 66
Butler, Samuel, ETL 64, NL 67
Butor, Michel, AF 162, PCP 401, V
Byatt, A. S., NL 74-75
Byron, George Gordon, BP 38; DNN 239, 332; ETL 39, 160, 178, 271-3, 323; PCP 77; PI 28
Caba, Antonio, SP 351
Caballero Bonald, José Manuel, AF 131
Caballero, Fernán, SLit 127
Caballero, José, SP 146
Cabanellas, Miguel, DNN 370, PCP 524
Cabanis, ETL 142
Cabell, James Branch, AF 168, NL 163, PCP 465
Cabrera Infante, Guillermo, PCP 61
Cáceres, Eulalia, ETL 318
Caillois, Roger, CLCC 28, 221; ECP 61; ETL 139, 316; FT 58
Cain, James M., PCP 111
Calder, Alexander, SP 411, 448
Calders, Pere, AF 47
Caldwell, Erskine, NL 136
Cambó, Francesc, BP 39; CLCC 57, 146, 159-61, 180, 194, 199, 281, 336-8; DNN 111, 131, 145, 161, 334; FT 19, 32, 38, 112; PCR 93, 110, 112; PCP 505; TP 30, 116-118
Camesasca, Ettore, NL 75-84
Camoes, ETL 244
Campbell, Federico, DNN 346-361, PCP 509-521
Campigli, Massimo, SP 135
Campo de Alange, comtessa del, SP 319
Campoamor, Ramón de, SLit 85
Camus, Albert, ETL 149
Canalejas, José, CLCC 182, DNN 146, FT 21
Canals, Ricard, SP 219, 222-3, 230, 351-3
Cançó de Rotllan, HLU 191-2, V
Cánovas del Castillo, Antonio, SLit 85; SLgg 66
Cantar de Mío Cid, HLU 192, PCP 182, 346-7
Cant dels nibelungs, ETL 22-25
Càntic dels càntics, HLU 18, V
Cantor, Georg, VB 10
Capdevila, Manuel, SP 146
Capmany, Maria Aurèlia, AF 106, 192; PCP 440
Capmany, Ramon de, SP 120
Capuleto, SP 146
Carabias, Josefina, AF 40
Caravia, Pedro, AF 32
Carbonell, Jordi, PCP 480
Carbonell, Josep, ETL 308, FT 36, SLit 55
Cardoso Pires, José, PCP 46-7
Carducci, Giosuè, HLU 166
Carlemany, HLU 192, Nl 82, SLgg 191
Carles de Borbó i Àustria-Este, pretendent a la corona espanyola, ETL 183, TP 108
Carles I d’Anglaterra, ETL 241-2
Carles II d’Anglaterra, ETL 242
Carles VIII de França, HLU 286, V
Carles, Domènec, SP 379
Carlyle, Thomas, ETL 171-2, 249; HLU 166; PCP 29
Carmichael, Joel, NL 84-86
Carnap, Rudolf, AF 76; PCP 57, 92, 96, 541
Carnegie, Dale, NL 126
Carner, Josep, AF 32, 51, 79, 93, 132, 159, 186-7; BP 38; CH 53, 97, 99, 104, 108, 133, 135; CLCC 8, 19-61, 63, 71, 76, 78, 81, 84-7, 106-7, 122, 155, 157-8, 162-4, 171, 173, 179, 182, 193-4, 197-8, 227, 270, 335, 364, 366-386, 388, 395-6, 400, 405, 408; DL 69; DNN 95, 109-116, 120-3, 127, 138, 145, 148, 150, 277, 324, 330, 335, 337; ETL 301-7; FT 8-9, 11, 18-19, 22, 65, 111-2, 115-6; IF; PCP 17, 189, 422, 482, 489, 495, 503, 541; PCR, 11-5, 39-40, 59-60, 105, 108, 114, 117, 130-1; SLit 11-32, 39, 43, 129, 131; SLgg 86; TP 9, 18, 115
Carner, Sebastià, FT 112
Carnero, Guillermo, DNN 353, PCP 515
Carnicer, Ramón, AF 81, 90, 92, 101, 167; DNN 310; PCP 343, 474
Carol, Martine, NL 180
Carr, E. H., PCP 48-9
Carrà, Carlo, SP 135, 388
Carracci, família, SP 67, 397, 444
Carrau, personatge de Pla, TP 119-120
Carroll, Lewis, CH 53, ETL 66
Carsten, F. L., PCP 50
Casagemas, Carles, SP 265, 354
Casanova, Giacomo, PCP 361
Casanovas, crític de música a Laye, AF 90
Casas, Ramon, SP 179, 185, 187, 206-18, 222, 225-6, 230-1, 235, 237, 252, 352, 357
Casellas, Raimon, SLit 85, 128; SP 207, 254
Casement, Roger, ETL 184
Cassou, Jean, AF 168, PCP 464
Castaños, catedràtic de grec, AF 75
Castellar, Ana, ECP 69
Castellet, Josep Maria, AF 81, 87, 89-90, 92, 131-2, 136-8, 175-7, 192; BP 38; CH 15, 23-24; CLCC 177; DNN 143, 302-3, 310, 328, 362, 384; ECP 51, 61-62, 98-101; FT 16; LP; PCP 343, 440, 534; R 61-64; V
Castillo Puche, José Luis, NL 89-90
Castro, Américo, SP 12
Castro, Fidel, NL 90, 132
Castro y Calvo, José María, CH 19
Català, Víctor, cf. Albert, Caterina
Caterina d’Aragó, DNN 172, PCP 176
Caterina de Rússia, emperadriu, ETL 80
Catlin, George, SP 409-10, 447
Caton, Charles B., PCP 51
Catul, AF 79, 166; BP 38; DNN 95, 97, 327, 330; PCP 17-18, 498, 541
Caturla, María Luisa, SP 44, 347
Cau, Jean, NL 73
Cauchy, Augustin Louis, VB 9
Caudwell, Christopher, PCP 52-56
Cavafis, Constantinos, AF 94; CH 117; CLCC 163-5; PCP 411, 413; PCR 115-8; PK
Cavaillès, Jean, VB 27
Cavalcanti, Guido, CLCC 227, ETL 315, FT 65
Cavara, Paolo, AF 152, CH 45
Caxton, William, ETL 282
Cayley, Arthur, VB 9
Cela, Camilo José, AF 92, CLCC 166, NL 123, PCP 79, PCR 119
Céline, Louis-Ferdinand, AF 51, ETL 13, NL 120
Cennini, C., SP 95
Ceram, C. W., NL 81
Cerdans, Josep, SP 166-7
Cernuda, Luis, AF 131, 170; PCP 467, SLit 35
Cervantes, Miguel de, CLCC 286; DNN 350; PCP 113, 512; SLit 15; TP 37
Cèsar, AF 191, PCP 428, SLgg 191
Cézanne, Paul, CH 75, 86; DNN 264; ETL 89; NL 79; SP 41, 43, 45, 53, 58, 62, 73-75, 79, 92-93, 105, 111, 125, 132-4, 165, 169, 176, 186, 198, 226, 239, 244-9, 268, 271, 275, 277-9, 283, 293, 306, 325, 333, 337, 344-5, 390, 417-8
Chagnon, Napoleon A., PCP 76
Chambers, Edmund K., HLU 320, SF
Chambers, Ephraim, ETL 76
Champion, Antoniette, ETL 75
Champmeslé, la, actriu, ETL 129, HLU 429
Chantraine, PCP 432
Chao, Yuen Ren, AF 192; PCP 441; SLgg 137, 141, 186
Chaplin, Charles, NL 63
Chardin, J.-B., SP 109, 374
Charlton, Evan, NL 95-96
Chase, James Hadley, SLit 136
Chateaubriand, François-René de, CLCC 344; DNN 281; ETL 82, 114, 144, 146; FJMV 64; HLU 460; PCP 383; TP 98
Chaucer, Geoffrey, DNN 95, 104; ETL 175, 186-194, 244, 278, 284-5; PCP 17, 463
Chaumpaigne, Cecily, ETL 187
Chen Tu Sieu, HLU 177
Chénier, André, FJMV 64, HLU 461, SP 64
Chéret, J., SP 267
Chernishevski, Nikolay Gavrilovich, NL 147-8
Cherry, Colin, PCP 57-58
Chesterfield, Lord, ETL 259
Chirico, Giorgio de, SP 388
Chomsky, Noam, AF 155, 158, 195, 198-9; BP 39; CH 53-54; DNN 248, 333, 348, 382; GFe Noam Chomsky, constituent immediat; PF 56; PCP 73, 96, 110, 118, 152, 389-390, 405-6, 411, 414, 418, 420, 429, 432, 436, 438, 444, 447-8, 453, 456-8, 473, 485, 511, 533, 542-3; SLgg 4, 16, 21, 27, 51, 54, 73, 109-10, 114, 122, 129, 131, 136, 142, 163, 203-6; V
Chopin, Frédéric, SP 92
Chrétien de Troyes, PI 26-27, 30
Christie, Agatha, PCP 29
Chrysler, Mr., SP 390
Churchill, Winston, PI 29
Chvatik, Kvetoslav, PCP 59
Cicellis, Kay, PCP 60
Ciceró, CH 57, ETL 282, HLU 287
Ciechomska, dona polonesa de nom desconegut, ECP 43-45, 47, 50
Cimabue, Giovanni, SP 57
Cimarosa, Domenico, SLit 168
Cingria, Charles-Albert, SP 365
Cirici-Pellicer, Alexandre, CLCC 228, FT 67, PCP 436, SP 393
Cisneros, cardenal, ETL 117
Clairmont, Claire, ETL 271-2
Clare, John, ETL 177-181, 289
Clark, Kenneth, SP 389
Claudel, Paul, ETL 85, 137-9; PCP 346
Claudín, Fernando, AF 104
Clemenceau, Georges, PCP 41
Cleveland, duquessa de, ETL 288
Clotas, Salvador, CH 15, 18-19, 23, 34; DNN 302-3; PCP 428; R 61, 63
Cocteau, Jean CH 78; DNN 241, 268; ETL 84, 86, 149, 162; NL 76; PCP 113, SP 295
Codó, Josep, SP 413-4, 451-2
Cohen, Jean, PCP 411, 414
Cohn-Bendit, Daniel, PCP 124
Coleridge, Samuel Taylor, DNN 117, 175; ETL 199, 260, 287; PCP 149, 499; SLit 112; V
Colette, Sidonie-Gabrielle, CLCC 343; DNN 191, 198; ETL 121, 125; NL 72; PCP 141; TP 97, 100
Collingwood, Robin George, PCP 48
Collins, Wilkie, DNN 178, ETL 210
Collins, William, ETL 289
Colom, Cristòfor, PCP 165
Colomines, Joan, DNN 302, R 61
Colonna, Francesco, ETL 94
Comas, Antoni, AF 161, 170, 194; PCP 400, 429, 432, 452, 467
Comillas, marquès de, CLCC 280, 370; DNN 160-1; SLit 118-9; TP 29
Companys, Lluís, AF 48
comte d’Albany, ETL 284
Condé, el gran, ETL 98-100, 135; HLU 423
Condell, DNN 171, PCP 175
Condon, Richard, NL 96-99
Confuci, SLgg 173
Congreve, William, ETL 275
Connell, Evans S., NL 99-100
Conrad, Joseph, ETL 182-5, PCP 163
Constable, John, SP 67
Constant, Benjamin, ETL 144
Consuelo, ca la, nom d’una casa de putes de Reus, AF 39
Corazzini, Sergio, ETL 70
Cordemoy, Géraud de, SLgg 131
Corneille, Pierre, ETL 129, 132-4, 145; HLU 418, 420, 422-3, 432, 435; V
Corneille, Thomas, germà de l’escriptor, ETL 129, NL 195
Cornudella, Joan, PCP 439, 447
Cornudella, Jordi, AF 12; ECP, 98-101; TP 11, 123-4
Coromina, Xavier, ETL 7
Coromines, Joan, AF 149, 192; CH 41; DNN 252, 277, 286-9, 301; PF; PCP 404-5, 439, 442-5, 482; SLgg 14
Corot, Camille, SP 183-4, 186, 292
Corredor, Josep Maria, CLCC 274, DNN 155, TP 23
Cortés, Hernán, PCP 165
Cortés, Ramon, SP 152
Corvo, baró, NL 170, PCP 155
Coseriu, Eugenio, PCP 392, 404-6
Cossa, Francesco, SP 59
Cossío, Pancho, SP 140-1
Costa i Llobera, Miquel, PF 22, SLit 98
Costafreda, Alfons, AF 90, 131; DNN 317; PCP 367
Costes, Dieudonné, NL 152
Coué, Émile, SLgg 14
Courbet, Gustave, CH 79-80; DNN 268-270; NL 80; SP 176, 190, 198, 224, 396, 444
Courteline, Georges, SLit 181
Cousin, Victor, ETL 142
Couture, Th., SP 176, 224
Cowley, Abraham, ETL 198
Cowley, Malcolm, DNN 329, PCP 502
Cowper, William, ETL 289
Crabbe, George, DNN 206; ETL 143, 205, 264; PCP 54
Cranach, Lucas, SP 22, 88, 263
Crane, Hart, NL 202
Crane, Stephen, NL 61
Crashaw, Richard, HLU 416
Crébillon, Claude Prosper Jolyot de, ETL 259
Creeley, Robert, NL 101-2
Creix, comissari, AF 106-8, 111
Crémieux, Benjamin, CLCC 176-7; DNN 142; FT 15
Cremona [professor de Cambridge], CH 48
Croce, Benedetto, AF 185-6; CH 75, 134; CLCC 204; DNN 264; FT 37
Cromwell, Oliver, ETL 242
Cruset, Josep Maria, SLit 127
Cruset, Josep, AF 32, 40
Cuervo, Fermín, AF 38
Cummings, Edwad Estlin, ETL 293, PCP 61
Curós, Jordi, SP 148, 168-9
Curtius, Ernst Robert, PCP 113
d’Abadal, Ramon, CH 104, CLCC 71
d’Alembert, Jean-Baptiste, ETL 76-77, 79; SP 108
D’Aluart, SP 156
D’Annunzio, Gabriele, CLCC 309, ETL 14, NL 157, TP 64
d’Aquino, Tomàs, ETL 217, SLit 82
d'Aubigné, Agrippa, FJMV 64, HLU 415-6
d’Olivet, historiògraf francès, ETL 93
d’Olwer, Nicolau, CLCC 205, FT 38
d'Orlèans, duc, R 275
d’Orléans, duquessa, ETL 96-97
d’Ors, Eugeni, CLCC 18, 86, 343, 370; DNN 122, 127; PCR 14; PCP 112; SP 261, 268, 287, 359, 422, 428; SLit 43, 85, 129; TP 98
da Costa, Orlando, NL 100-1
da Vinci, Leonardo, CH 72; HLU 324; PCP 112; SF; SP 61, 75, 169, 279
Dabit, Eugène, PCP 62
Dalí, Salvador, ETL 308, NL 163, PCP 112
Dalmau, Josep, SP 376-8
Damiens, Robert-François, NL 99
Dante, AF 139; CH 134; CLCC 103-5, 227, 241, 362; DNN 96, 336; ETL 166, 188, 273; FT 65, 84; HLU 431; NL 77, 80; PCP 32, 126, 157, 200; PCR 36, 38; SLit 82, 96; V
Danton, Georges, ETL 18-20; PCP 53; SLit 175, 177
Daret, cardenal, AF 51
Darío, Rubén, CLCC 237, 263; ETL 318, 323; FT 78, 107; PCP 177, 183
Darwin, Charles, ETL 64, PCP 42, SLit 189, SP 191
Daubigny, Ch. F., SP 182
Däubler, Theodor, SLit 129
Daudet, Alphonse, ETL 222, SP 193
Daudet, Léon, AF 98, DNN 198, ETL 125
Daumier, Honoré, SP 132, 190, 238, 411, 449
David, Louis, SP 428-9
Davis, Melton S., NL 103-4
Day-Lewis, Cecil, DNN 237, ETL 159
Dayan, Moshe, NL 104
Dayan, Yael, NL 104-5
Dazai, Osamu, HLU 185
de Azúa, Félix, DNN 353; PCP 455, 515
de Balzac, Honoré, cf. Balzac
de Beauvoir, Simone, ETL 147, NL 94
de Bono, Edward, PCP 43
de Borbó, Juan, NL 76
de Castro, Inés, ETL 117
de Céspedes, Alba, NL 90-95
de Chevreuse, Madame, ETL 98
de Chirico, Giorgio, cf. Chirico, Giorgio de
de Echegaray, José, cf. Echegaray, José de
de Espronceda, José, cf. Espronceda, José de
de Fallois, Bernard, DNN 193, 199; ETL 122, 125
de Flores, Juan, ETL 151
De Gasperi, Alcide, CLCC 202, FT 35-36, PCP 30
de Gaulle, Charles, DNN 283, 298; PCP 384, R 59
de Gobineau, Joseph Arthur, HLU 166
de Goncourt, Edmond, ETL 88-92, SP 193
de Goncourt, germans, CH 99-100, CLCC 65, 67, 342; TP 97
de Goncourt, Jules, ETL 88-92
de Gourmont, Rémy, SLit 179
de La Cépedde, Jean, HLU 415
de la Cierva y Peñafiel, Juan, CLCC 181, DNN 146, FT 20
de La Fontaine, cf. La Fontaine, Jean de
de La Rochefoucauld, François, cf. La Rochefoucauld, François de
de la Sablière, Madame, ETL 97
de Lafayette, Madame, ETL 99
de Legnano, Giovanni, ETL 187
de Liost, Guerau, cf. Guerau de Liost
de Longueville, comtessa o Madame, ETL 98-100
de Lorris, Guillaume, cf. Roman de la Rose
de Luynes, Louis-Charles d'Albert, GFe Antoine Arnauld
de Maintenon, Madame, ETL 135-6
de Malherbe, François, cf. Malherbe, François de
de Man, Henri, SLit 150
de Martín, Josep Maria, AF 59, 76-77, 81, 91-92; PCP, 540-1; SP 29, 63-93, 125, 137 n., 147, 165-6, 401-2
de Maucroix, François, ETL 94-95
de Mèdici, Lorenzo, R 275
de Mèdici, Maria, ETL 109, HLU 412
de Mesa, Enrique, CH 30
de Meung, Jean, cf. Roman de la Rose, ETL 94
de Montespan, Madame, amant del rei Lluís XIV, ETL 96
de Montesquiou, Robert, comte, DNN 191, ETL 121
de Montherlant, Henry, cf. Montherlant, Henry de
de Montmorency, Charlotte, ETL 110
de Montoliu, Manuel, CLCC 222, 305, 312, 320, 323-4, 401; TP 59-60, 67, 77, 80, 82
de Mourgues, Odette, ETL 97
de Nerval, Gérard, ETL 36
de Noailles, Anna, comtessa, DNN 191, ETL 121
de Otero, Blas, AF 97, 124; DNN 364, 381; LP; PCP 532
de Peitieu, Ghilhem, SLit 76-77
de Pereda, José María, SLit 129
de Racam, Honorat, HLU 416
de Reparaz, Gonzalo, CLCC 195, FT 114
de Resa, Juan, DNN 102, PCP 462
de Retz, cardenal, cf. Retz, cardenal de
de Riquer, Martí, AF 158; CLCC 286, 361; FJMV 64; HLU 192; PI 30; SLgg 73; TP 37
de Ronsard, cf. Ronsard, Pierre de
de Rouen, Reed, NL 159-160
de Roux, Dominique, ECP 64
de Sablé, marquesa o Madame, ETL 99, 101
de Sagarra, Josep Maria, cf. Sagarra, Josep Maria de
de Saint-Pierre, Bernardin, HLU 460
de Sainte-Maure, Benoit, ETL 192
de Sanctis, Francesco, DNN 117, PCP 499
de Saussure, Ferdinand, cf. Saussure, Ferdinand de
de Senillosa, Antoni, AF 100, 105-6
de Sponde, Jean, HLU 415
de Sevigné, Madame, ETL 95; HLU 423, 435
de Tilly, comte, ETL 105
de Tyard, Pontus, ETL 153
de Valera, Cipriano, ETL 305, SLit 20
de Vandeul, Madame, ETL 75 ?
de Viau, Théophile, HLU 416-7
de Vilanova, Arnau, CH 124; SLit 81
Debenedetti, Cecilia, DNN 234, PCP 193
Dégas, Edgar, CH 86; CLCC 344; ETL 89; SLgg 69; SP 134, 193, 198, 217, 220, 233, 270; TP 99
Dehmel, Richard, SLit 129
del Buono, Oreste, NL 72-74
del Olmo, SP 146
Delacroix, Eugène, SP 172, 176, 409, 447
Delaroche, Paul, SP 396, 444
Delaunay, Robert, SP 286, 288-9
Delbrück, Berthold, SLgg 16, 156
Delgado, Álvaro, SP 29, 146
Delicado, Francisco, AF 168; PCP 413, 430, 464; SLit 89; R 66
delle Colonne, Guido, ETL 192
Dellinger, Dave, PCP 63
Demòcrit, CLCC 47, ETL 306, SLit 27
Demòstenes, PCP 113
Dencàs, Josep, FT 113, PCP 327
Denis, Maurice, SP 226, 418
Dennis, Nigel, NL 105-6
der blaue Reiter, cf. Marc, Franz, ETL 58
Derain, André, CH 87; SP 81, 245, 272
Dermenghem, Émile, PCP 64
Descartes, René, CLCC 272; DNN 152; FJMV 64; GFe Antoine Arnauld; HLU 417-8, 422-3; PCP 150, 543; SLit 87; SP 83, 96; TP 20
Deschamps, Eustache, ETL 188, 190
Deslandes, André, NL 106-7
Desnos, Robert, SP 382
Desportes, Philippe, ETL 112, HLU 416
Destutt de Tracy, Antoine, ETL 142
Devoto, PCP 424
Diaghilev, Sergei, SP 295, 365-6
Díaz-Plaja, Guillermo, AF 205
Dickens, Charles, CLCC 277; DNN 157; ETL 222-3, 301; SLit 195; TP 25
Dickinson, Emily, CLCC 165, DNN 228, ETL 255, PCR 117-8
Diderot, Denis, CLCC 292; ETL 75-80, 259-260, 281, 322; NL 188; PCP 182; SP 96; TP 43-44
Diego, Gerardo, CH 78; CLCC 228; DNN 268; FT 68, 84; SP 336, 370
Diez, Friedrich, GFe comparatisme; PCP 476-8; SLgg 24-25, 154
Dinoth, Richard, ETL 109
Diodor Sícul, ETL 282
Dionís de Tràcia, GFe Apol·loni d'Alexandria
Dirac, Paul, PCP 132
Disraeli, Benjamin, PCP 359
Diz, Juan, AF 104
Doctor Francia, ETL 185
Domergue, Jean Gabriel, SP 161
Domicià, HLU 105
Domingo Marqués, Francesc, SP 120, 220-1
Doncaster, Lord, ambaixador anglès que va ser acompanyat per Donne, ETL 197
Donne, Henry, germà del poeta, ETL 195-6
Donne, John, AF 79; DNN 101, 228; ETL 154-5, 195-200, 238, 255; FJMV 64; HLU 301, 405, 415-6; PCP 113, 461, 541; V
Donoso, José, PCP 142, SLit 85
Dorat, Jean, HLU 302
Dos Passos, John, ETL 148; NL 67, 107-9, 202
Dostoievski, Fiodor, CH 94; CLCC 278M DNN 158, 369; ETL 85; NL 122, 159, 184; PCP 103, 129, 523; SLit 198; TP 26-27
Douglas, Mary, PCP 65
Dowson, Ernest Christopher, ETL 227
Drayton, Michael, DNN 170, ETL 287, PCP 174
Dreyfuss, Alfred, DNN 190, 193; ETL 83, 120-1; PCP 41
Driesch, Hans, ETL 42
Drought, James, NL  109-111
Drury, Robert, ETL 197
Dryden, ETL 167, 198-9; FJMV 64
du Bartas, Guillaume, HLU 415-6
du Bellay, Joachim, HLU 302, 415
du Guillet, Pernette, ETL 152
du Maurier, Daphne, NL 91
du Parc, Mlle., actriu, ETL 128-9, HLU 429
du Perron, cardenal, ETL 109
du Vair, magistrat, ETL 110
duc de Baviera, ETL 31
Duchamp, Marcel, SP 411, 448
Duchamp-Villon, R., SP 289
Duclos, Charles Pineau, SLgg 131
Dufaÿs, Caroline, V
Dufy, R., SP 24, 59, 154, 391
Duhem, Pierre, PCP 132, SLgg 166, VB 12
Dulles, Allan, PCP 127
Dumas, Alexandre, ETL 150
Dumézil, Georges, SLgg 29
Dumouriez, Charles, SLit 175-6
Dunbar, William, ETL 284, R 275
Dunne, Irene, AF 68, PCP 305
Dunoyer de Segonzac, André, SP 410, 448
Duns Escot, ETL 217
Dupouey, CH 87
Duran, Carolus, SP 208
Durancamps, Rafael, SP 12
Durand-Ruel, Paul, SP 353
Dürer, Albrecht, SP 73-74
Durer, Theodore, SP 103
Durkheim, Émile, SLgg 166
Durruti, Buenaventura, CLCC 187, FT 28
Duval, Amaury, CH 86
Duval, Jeanne, DNN 174, V
Duvernois, Henri, NL 187, SLit 130
Dymant, Dora, SLit 200-201
Echarri, Jaime, CH 71
Echegaray, José de, DNN 278, PCP 483, SLit 124
Echevarría, Juan de, SP 192
Eckermann, Johann Peter, CLCC 109, ETL 142, PCR 43
Eckhart, ETL 67
Eco, Umberto, PCP 59, 164
Eddington, Arthur Stanley, PCP 55
Eduard III d’Anglaterra, ETL 186
Eduard IV d’Anglaterra, ETL 282
Eduard VII d’Anglaterra, ETL 228
Egerton, Thomas, ETL 196
Eichmann, Adolf, NL 98
Einaudi, Giulio, AF 136
Einstein, Albert, SLit 185
Einzig, Paul, 66-70
Eiseley, Loren, PCP 71
elector de Baviera, ETL 31
Elies, Feliu, SP 163
Eliot, George, ETL 185, 222, 224; PCP 29, 450-1
Eliot, Thomas Stearn, AF 182; CH 77, 125, 140-141; CLCC 238, 241; DNN 128, 186, 237, 241, 267, 343, 345, 350; ETL 140, 159, 161-2, 174, 215, 219, 235, 245, 264, 307; FT 79, 83; HLU 166, 405; NL 99, 125-6; PCP 355, 357, 363, 512; SLit 17, 44; SP 93, 95
Ellison, Ralph, PCP 84
Éluard, Paul, CH 98, 101; CLCC 64, 67, 81, 220; ETL 309; FT 57; SP 304, 382
Empson, William, DNN 101, 231-2; ETL 245, 257, 267; PCP 345-6, 461
Encina, Juan de la, SP 192
Encuentra Morer, Joaquín, AF 92
Engels, Friedrich, SLgg 47
Enric d’Angoulême, ETL 109
Enric II d’Anglaterra, FT 83
Enric II de França, ETL 109, 152
Enric III de França, ETL 109
Enric IV d’Anglaterra, ETL 186, 188
Enric IV de França, ETL 109-111
Enric VII d’Anglaterra, ETL 282
Enric VIII d’Anglaterra, ETL 253, 282-3
Enriques, Federigo, VB 27
Ensor, James, NL 122-3
Enzensberger, Hans Magnus, AF 151, 162; DL 69; PCP 401
Equatorie of the Planetis, ETL 190
Erasme, ETL 253, 282
Erhard, DNN 280, PCP 382
Eric el Roig, PCP 165
Erikson, Erik, PCP 75
Ernesto, José, AF 104
Ernout-Thomas, AF 191, PCP 428
Ernst, Max, CLCC 213, FT 50, NL 154
Erval, François, ECP 61
Esclasans, Agustí, CH 123, CLCC 236-7, FT 77-78, SLgg 77
Espada, Arcadi, AF 167
Esprit, Jacques, ETL 101
Espriu, Francesc de Paula, PCP 428
Espriu, Salvador, AF 124, 127, 187-8; CH 133, 136, 139; CLCC 194, 252, 411; DNN 335, 339, 342; FT 94, 112; PCP 29, 413, 422-3, 427-8, 503, 532; SLit 131
Espronceda, José de, BP 38, DNN 330, PCP 369
Èsquil, CLCC 104, 141; ETL 175; PCR 37, 85
Esquivel, A. M., SP 187
Estaci, ETL 112
Esterhazy, Ferdinand, PCP 41
Estrany, Rafael, SP 171-2
Euclides, VB 9, 14-16, 24, 28
Euler, Leornhard, VB12
Eurípides, CLCC 159, ETL 259, PCR 110
Eva (companya de Picasso), SP 272
Faber, Will, SP 147
fabliaux, HLU 434
Fabra, Pompeu, AF 206; BP 39; CH 117; CLCC 140, 198, 339; DNN 247-257, 333, 383; FT 116; PCP 405, 471, 498, 534; PCR 84; SLit 84, 111, 129; SLgg 3-14, 33, 43, 55-56, 93, 136; TP 119
Fairbanks, Douglas, CLCC 309, TP 64
Fantin-Latour, H., SP 214
Fargue, Léon-Paul, CH 86
Farola, la, deformació de Fräulein, noia jueva fugida del seu país que va cuidar un temps els germans Ferraté a Reus, AF, 21, 31
Farreras, Francesc, AF 88
Faulkner, William, DNN 227, 231, 357; ETL 254, 256; NL 61, 150; PCP 517-8
Fauré, Élie, SP 47, 49, 54, 210
Fedre, ETL 289
Feijóo, Benito, FJMV 64, SLit 105
Félibien, André, CH 86
Felipe, León, SLit 129
Fellini, Federico, NL 93
Fellman Velarde, José, NL 111-2
Felsecker, editor de Grimmelshausen, ETL 32
Fénelon, François, FJMV 64 (transcrit Fénclou, segurament una errada mecanogràfica), HLU 435
Ferguson, Adam, SLit 151
Ferguson, C. A., PCP 424
Ferran, Jaume, AF 90
Ferraté, Amàlia, AF 12, 17-18, 21-29, 31, 35, 40, 45, 47, 51-52, 62, 68, 78, 81, 83, 119, 145-7; PCP 541
Ferraté, família, PCP 19, 303-332, 527
Ferraté, Gabriel, avi, AF 15, 21-22; PCP, 539
Ferraté, Joan, AF 11-12, 17-18, 21, 23-32, 35, 40, 45, 47-48, 51-54, 56, 60, 68, 75-76, 79, 81, 84-85, 87-90, 92, 96, 106-113, 115, 124, 126-7, 131-2, 135, 155, 157, 159, 161, 163-4, 167, 170-3, 192-5, 197-9, 203; CH 58, 60; DNN 126, 289, 338-9, 372-3; ECP 98; FT 7-8; PCP 378, 387-458, 525-6, 539, 541; PCR 117; TP 9
Ferraté, oncles (Gabriel, Joan i Amadeu), AF 15, 21-22, 27, 33, 35, 39, 47, 74, 83; DNN 374
Ferraté, Ricard, pare, AF 9, 10, 15, 17-18, 21-22, 27-28, 31, 35-36. 40, 45, 47-48, 51-52, 54, 64, 67-68, 74, 79, 81, 83, 167; DNN 363, 369-371, 374; LP; PCP 523, 527, 539, 541
Ferrer, professor de l’assignatura d’astronomia, AF 74, DNN 375, PCP 527
Ferrer i Guàrdia, CLCC 56, DNN 111
Ferres, Antonio, CLCC 281, DNN 161, TP 30
Fichte, Johann Gottlieb, ETL 63, NL 158
Ficker, Ludwig, ETL 68
Fielding, Henry, ETL 259-261; PCP 142, 358
Fillmore, Charles J., PCP 152, SLgg 113-4
Finck, N., GFe lingüística antropològica, SLgg 163
Firbank, Ronald, CH 15, 24; NL 71-72, 197
Flaubert, Gustave, AF 40; CLCC 277; DNN 157, 195, 197, 211-2, 216-7, 358, 360; ETL 90, 123-4, 139, 145, 222, 227-8, 231; GFe Les flors del mal; NL 181; PCP 29, 64, 78, 103, 127, 519, 520; SLit 124; SP 63, 371; TP 25
Flaxman, ETL 165
Fletcher, John, DNN 170, 172; PCP 174, 176
Flores, Pedro, SP 148
Fodor, Jerry, PCP 390
Foix, Josep, FT 16, 46-47
Foix, JV, AF 93, 117, 138, 157-8, 185-7; CH 98, 119-121, 136; CLCC 55, 65, 71, 81, 103, 136, 147, 155, 170-3, 177-89, 193, 197-205, 209, 212-29, 238-46, 248-65, 270, 335, 353, 370, 381, 384, 386, 388-90, 396-8, 400-6, 408, 411; DL 69; DNN 110, 125-129, 139, 143-6, 148, 150, 278, 306, 323, 339, 357-8, 365; IF; ECP 100; ETL 302, 308-317; FT 9, 11, 16, 18-20, 22-38, 42-43, 46-47, 49-65, 67-68, 79-82, 84-87, 89-109, 115-6; LP; PCP 404, 432, 434, 436, 482, 489, 495, 518-9; PCR 35, 79, 94-95, 105; PI 25; SLit 43-77, 129; SLgg 78-80; TP 9, 18, 108, 115; R 65-66
Folch, la, AF 151
Folch, Xavier, AF 11, 108-113
Font, Isabel, PCP 409
Font de Rubinat, Pau, CLCC 18
Fontane, Theodor, PCP 480
Ford, Ford Madox, ETL 184
Ford, Henry, SLit 151
Formosa, Feliu, AF 187, PCP 503
Forster, Edward Morgan, DNN 181, 212; ETL 213, 228; NL 64; PCP 99, 163; PK
Fortunatov, Filipp, GFe Aleksandr Belić
Fortuny, Marià, SP 176, 220, 331, 439
Fouqué, Friedrich La Motte, NL 189
Foscia, SP 424
Foscolo, Ugo, FJMV 64
Foucault, Michel, SLgg 28
Fouquet, Nicolas, ETL 93-95, 97
Fouquier-Tinville, Antoine Quentin, ETL 19
Fourier, Charles, ETL 221
Fowler, Roger, PCP 73-74
Fox, Charles James, ETL 275
Fraga Iribarne, Manuel, PCP 113
Fragonard, Jean Honoré, SP 57, 62
France, Anatole, DNN 192; ETL 121; NL 112, 172; PCP 89
Francesc I, SLgg 83
Francesc III de Bretanya, delfí de França, ETL 152
Francesca, Piero della, SP 53-54
Francisca, de malnom “l’Esclava”, dida de Ferrater, AF 21, 64; PCP 329
Franco, Francisco, AF 107-8, 153; CH 45; CLCC 275; DNN 133, 156, 280-1; NL 90; PCP 45, 167, 382; TP 24, 126, 133
Franklin, Benjamin, PCP 166, SP 96
Frege, Gottlob, ETL 266, VB 10
Fresnaye, Roger de la, SP 91, 288
Fresnel, A., SP 106
Freud, Sigmund, CLCC 298, 305, 319, 327-8; DNN 222; ETL 48, 63, 79, 261, 310, 315; NL 67, 69, 71, 115, 137, 172, 199; PCP 31, 56, 75, 149, 150, 159, 163; PCP 497; SF; SLit 48; TP 50, 60, 75, 86
Fried, Morton, PCP 76
Friesz, Orbon, SP 245, 277
Frisch, Max, NL 91, PCP 77-79
Fromentin, Eugène, CH 79, DNN 268
Frosissart, ETL 188, 190
Frost, Robert, AF 79, 130; CH 141; DNN 95, 200-207, 345; ETL 201-9; PCP 17, 541
Fruchtmann, Karl, NL 112
Frye, Northrop, PCP 80
Fuenfría, Tomás, AF 104
Fuentes Martín, Eugenio, AF 87-88
Fuentes, Carlos, AF 192, PCP 439, TP 137
Fuentes, J. R., CH 70
Fukazawa, Schichiro, NL 113-4
Fumiko, Hayashi, HLU 185
Funi, Achille, SP 129
Fuseli, ETL 165
Fuster, Joan, AF 180-1, 183; BP 38; CH 122, 125; CLCC 172-3, 177, 341; DNN 133, 137-8, 143, 328; FT 10-11, 16; PCP 134, 422-3, 427-8; SLit 120-1, 139; TP 95, 126, 133
Gabrielli de Gubbio, comtessa P. de, SP 135
Gadda, Carlo Emilio, CH 134, DNN 336
Gainsborough, Thomas, ETL 274
Gal, Menchu, SP 146
Galbraith, J. K., PCP 81-82
Galí, Francesc, SP 375-7, 388
Galiana, Fred, AF 187, PCP 503
Galileu, CH 82, 93; CLCC 167; DNN 272; ETL 240; PCR 121
Galliéni, Joseph, PCP 117
Gallimard, Gaston, ETL 85; R 66
Galois, Évariste, CLCC 168, PCR 122, VB 9
Galsworthy, John, ETL 184, NL 184
Gandhi, Mohandas, HLU 166
Garcés, Tomàs, AF 117; CLCC 307-8, 313; TP 62, 69
García Bacca, David, CH 69, VB 28
García Berlanga, Luis, cf. Berlanga, Luis García
García Hortelano, Juan, AF 131, 133-4, 137, 192; PCP 439
García López, José, DNN 296, R 59
García Lorca, Federico, DNN 361, ETL 321, PCP 521
García Márquez, Gabriel, DNN 359; PCP 142, 519
Garcia Seguí, Alfons, AF 90
Garcia-Llort, Josep Maria, SP 29, 126, 148, 160
García-Valdecasas, Francisco, DNN 287, PCP 442-3
Garcilaso de la Vega, CH 142, DNN 345
Garde, Paul, SLgg 42-44
Garnesche, Christopher, ETL 283
Garrick, David, ETL 62, 207, 274-5
Gasch, Sebastià, SP 383
Gaudí, Antoni, CH 134; DNN 337; SLit 116; SP 206, 261
Gauguin, Paul, ETL 165; NL 80; SP 85, 92, 143, 223, 226, 228, 235, 238-9, 241-2, 244, 246, 277, 293, 327, 396, 444
Gauss, Carl Friedrich, VB 9
Gautier, Théophile, CLCC 56, 67; DNN 111; ETL 92, SP 191
Gay, Peter, PCP 83
Gayle, Addison, PCP 84
Gear, Norman, NL 114-5
Gefaell, María Luisa, SLit 184
Gefaell, Pilar, AF 97; FJMV 63, 65
Geffroy, Gustave, CH 87, SP 233
Geiser, Bernhard, SP 264, 270
Geissler, Horst Wolfram, PCP 84
Genet, Jean, ETL 149, NL 115, PCP 346
George, Frank, PCP 86
George, Jessie, muller de Joseph Conrad, ETL 184
George, Setefan, pare, ETL 26-27
George, Stefan, ETL 14, 26-30; HLU 166
George, Stefan, mare, ETL 26-27
George-Dellin, Martin, PCP 104
Geulen, Reiner, PCP 154
Gide, André, AF 51; CLCC 176, 178-9, 210, 345; DNN 141, 144, 197-8; ETL 81-87, 124-5, 133, 137, 149, 259; FT 14, 17, 44; HLU 166, 324; NL 93, 152, 175, 188; PCP 199, 540; SF; TP 100
Gide, filla il·legítima, ETL 84
Gide, mare, ETL 81-82, 84
Giedroyé, ECP 48
Gifford, Emma Lavinia, DNN 177-180; ETL 210-2, 215
Gijsen, Marnix, PCP 87-89
Gil de Biedma, Jaime, AF 79-80, 82, 92, 96-103, 105, 123-6, 131-2, 137, 165-7; CH 47, 52, 112, 131, 140; DNN 307-318, 343, 353, 361, 364, 381; ETL 323; LP; PCP 20, 184, 199, 333-378, 515, 521, 532-3, 541
Gilchrist, Alexander, ETL 166
Gilet, Françoise Greiser, Bernhard, SP 264, 270 308
Gili Gaya, Samuel, PCP 396, 403-4, 473; SLgg 19-20, 72, 91
Gili Pons, Teresa, SLgg 63
Gili, Joan, PK
Gili, Teresa, àvia, AF 17, 22, 33
Gilliéron, Jules, SLgg 160
Gilligan, Edmund, NL 115
Gilot, Françoise, DNN 305, R 65
Gimeno, Francisco, SP 219, 224
Gimferrer, Pere, DNN 353; PCP 455, 515
Ginsburg, traductora d’un llibre de Zamyatin, PCP 168
Giono, Jean, NL 58
Giraud, Albert, ETL 89
Giraudoux, Jean ETL 84, 86, 116, 139, 149; NL 101; PCP 47
Giro, NL 116-7
Girona, Maria, AF 59, 76, 92; PCP, 541; SP 15-19, 29, 126, 147, 405-6
Gissing, George, ETL 234
Gladstone, William, ETL 218; PCP 359
Glazer, Nathan, PCP 90
Gleizes, Albert, SP 288, 369
Glinz, Hans, SLgg 15, 21
Gloucester, regent, ETL 187
Gneisenau, August, NL 158
Godard, Jean-Luc, CH 62-63
Godden, Jon, AF 135, PCP 91
Goded, Manuel, DNN 280, PCP 382
Gödel, Kurt, AF 76; CLCC 168; PCP 92, 541
Godel, Robert, PCR 122; SLgg 141, 166
Godwin, William, ETL 271
Goebbels, Joseph Paul, NL 98, 117
Goethe, Johann Wolfgang, AF 121, 184; CLCC 109, 120, 145, 151, 337-8; DNN 96, 184, 229, 305, 352; ETL 38-39, 54, 62-63, 79, 142, 170, 187, 208, 214, 255, 259; HLU 431; PCP 18, 469, 514; NL 137, 181, 188; PCR 43, 56, 90, 100; SF; SLit 39, 175; SP 63; TP 117; R 65
Gogol, Nikolai, NL 122, 147
Goldmann, Lucien, PCP 29
Goldsmith, Oliver, ETL 178, 206-9
Gombrowicz, Rita, ECP 41, 51-53, 55-56, 62-64, 103
Gombrowicz, Witold, AF 157-8, 175-6, 183; CH 125-127; DNN 234-6; ECP; PCP 192-4, 450; V
Gómez de la Serna, Ramón, CH 99, CLCC 65, NL 124, SP 317
Gomis, Ramon, AF 21, 32, 38-40, 51, 64, 67, 71, 83
Goncourt, cf. de Goncourt
Góngora, Luis de, AF 52; CH 141-142; CLCC 107, 127, 387; DNN 344-5, 372; ETL 130, 155, 172, 245; HLU 415; PCP 112-113, 525; PCR 41, 66; SLit 140
Gontard, Susette, SLit 40-41
González, Àngel, AF 131
González, Jorge, SP 363, 367-8
González, Juan, SP 197
González, Julio, SP 197
Goodman, Nelson, PCP 92-96
Goodman, Paul, AF 136, PCP 97
Goran, Lester, PCP 98
Gordimer, Nadine, PCP 99
Gorki, Maxim, HLU 177, PCP 168
Gosse, Edmund, ETL 171, 223
Götz, general, ETL 31
Goula, Ramón, SP 164
Gover, Robert, NL 117-8
Gower, John, ETL 188
Goya, Francisco de, DNN 281; ETL 322; NL 89; PCP 182, 383; SP 53, 58, 132-3, 177, 180, 183, 185-6, 190, 198, 337
Goytisolo, CH 23
Goytisolo, José Agustín, AF 84, 131; DNN 303; PCP 376; R 63
Goytisolo, Juan, ECP, 99; PCP 79, 404
Gracián, Baltasar, PCP 113
Gracq, Julien, NL 58
Grammont, Maurice, PF 61, SLgg 131
Gramsci, Antonio, PCP 30, 55
Granell, [Manuel], CH 69
Grant, Cary, AF 68, PCP 305
Grass, Günter, ECP 44; NL 120, 143; PCP 77
Grau Sala, Emili, SP 154
Grau, cal, cognom del propietari d’una botiga de Reus, AF 39-40
Grau, Shirley Ann, NL 118-9
Graves, Robert, AF 79, 125; CH 140; CLCC 209; DNN 95, 186, 202, 231, 241, 343; ETL 161-2, 203, 215, 245, 257, 287, 307; FT 43; NL 67, 74; PCP 17, 100, 541
Gray, Ronald, PCP 101
Gray, Thomas, ETL 288, 289
Greco, el, PCP 112; SP 53, 58, 75, 133, 142, 180, 209, 269, 275, 343-5
Greenberg, J. H. , SLgg 140
Greene, Felix, PCP 102
Greene, Graham, CLCC 152, NL 195, PCP 103, PCR 101
Greene, Robert, ETL 251, HLU 312
Gregor, Ian, PCP 103
Greiser, Bernhard, SP 264, 270 268, 403
Greuze, Jean-Baptiste, ETL 78, PCP 87, SP 155
Grevisse, Maurice, SLgg 72
Griera, Antoni, AF 194; PCP 452, 454
Grierson, Herbert, ETL 200; HLU 405, 415
Griffin, John Howard, PCP 105
Grigson, Geoffrey, ETL 178-9
Grimar, Jean, SP 457
Grimm, Jacob, GFe comparatisme; ETL 78; SLgg 129, 154-5, 175
Gris, Juan, SP 83, 87, 217, 237, 266, 272, 288-9, 301-3, 315, 317, 321-2, 333, 337, 339, 361-374
Grocio, Hugo, ETL 240
Grosebruch, Margareta, ETL 65
Gross, Maurice, SLgg 51
Grünewald, M. N. , SP 52, 54
Gucciardini, Francesco, HLU 287, V
Güell, família, CLCC 280, DNN 160, TP 29
Güell, Lluís Maria, SP 171
Guerau de Liost, CH 97-110; DNN 116, 120-1, 124, 138; FT 8-9, 11; PCP 189; PCR 11-2, 16, 130; SLit 129; TP 9
Guerry, Liliane, SP 417-8
Guggenheim, Peggy, NL 77
Guiard, Adolfo, SP 192
Guicciardini, Francesco, V
Guide Bleu d’Anglaterra, PCP 324
Guillem II de Prússia, CLCC 56; DNN 110, 283; PCP 384
Guillén, Jorge, AF 123; DNN 316; IF; ETL 296; PCP 358, 366, 540; PCR 61, 66, 73
Guilloux, Louis, NL 119-120, 120-2; PCP 62
Guimarães Rosa, João, ECP 40
Guimerà, Àngel, AF 32; SLit 123-4
Guinovart, AF 91
Guiu, professor de gimnàstica, AF 38
Gundolf, Friedrich, ETL 28, 30
Gunther, cabdill dels burgunds, ETL 23
Gutiérrez Solana, José, NL 122-4; SP 188, 254-5, 259
Guttuso, Renato, SP 130
Gutzkow, Karl, ETL 20
Gyármathi, S. , SLgg 149
Haas, M. R. , SLgg 172
Hadamard, Jacques, VB 26
Haeckel, Ernst, NL 148, SLit 189
Haes, Carlos de, SP 180-1, 189, 198-9, 219
Hagelstange, Rudolf, PCP 106
Hahn, Emily, NL 124-5
Hahn, Reynaldo, DNN 192, ETL 121
Hall, Edward T., PCP 107
Halle, Morris, GFe Noam Chomsky; PCP 96, 110; SLgg 80, 136, 138, 186; V
Hallingdale, lingüista, CH 48
Hals, Franz, SP 198
Hamburer, Michael, PCP 108-109
Hamilton, William, ETL 249, VB 9
Hammett, Dashiell, AF 168-171; PCP 129, 427, 464-7
Hamon, professor de Port-Royal, ETL 127
Hamsun, Knut, ETL 65
Hanssen, Friedrich, PCP 396, 404, 477-8; SLgg 91
Harder, Ufe, AF 137
Hardy, Thomas, AF 79, 130; DNN 95, 177-186, 231, 241, 313; ETL 162, 174, 178, 210-5, 218, 234, 257; PCP 17, 46, 103, 349, 541
Harms, Robert T., PCP 110
Harris, James W., GFe nom apel·latiu; SLgg 129, 131
Harris, Zellig, GFe Noam Chomsky; SLgg 49, 199, 202
Harvey, Gabriel, ETL 251-2
Harvey, John, PCP 111
Harvey, Richard, ETL 251-2
Hasek, Jaroslav, SLit 193
Hasse, Helmut, PCP 406
Haussmann, Georges-Eugène, PCP 375
Hawthorne, Nathaniel, ETL 222-3, 225
Hayden, Franz, SP 288
Hayley, William, ETL 165
Hazlitt, William, NL 64, PCP 134
Hebbel, Friedrich, ETL 25
Hebel, Johann Peter, SLit 107
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, CLCC 39, GFe argot, IF, NL 158, SLgg 29, SP 431
Heidegger, Martin, AF 75; ETL 147; PCP 150, 540
Heine, Heinrich, ETL 36-40; PCP 480
Heine, Salomon, oncle del poeta, ETL 36-37, 40
Heine, Samson, pare del poeta, ETL 36
Heisenberg, Werner, PCP 55, 132, 484
Heissenbuttel, Helmut, PCP 484
Helbig, Gerhard, SLgg 113-4
Hellman, Lillian, AF 170, PCP 466
Heminge[s], John, DNN 171, PCP 175
Hemingway, Ernest, CLCC 83, 272; DNN 119, 152-3; ETL 114; NL 61-62; PCR 9; SP 380; TP 20
Henninger, Katharina, ETL 31
Henríquez-Ureña, Pedro, SLgg 15
Henry, Hubert-Joseph, coronel, PCP 41
Henryson, Robert, ETL 193, 284, R 275
Henze, Hans Werner, DNN 241, ETL 161
Heràclit, ETL 311, PCP 146; SLit 27, 73
Herbert, George, DNN 101, PCP 461
Herder, Johann Gottfried, SP 431
Herédia, José María de, PCP 53
Héricart, Maurice, ETL 93
Hermès, NL 149
Hermant, Abel, DNN 191, ETL 121
Hernández, José, CLCC 17, 269; DNN 149, 347; ETL 323; PCP 182, 509; TP 17, 137
Hernández, Miguel, DNN 361, PCP 521, SLit 109
Herr, Lucien, PCP 41
Herrera, Fernando de, ETL 239
Herwegh, Georg, NL 150
Hesíode, NL 114
Heym, Georg, ETL 70
Heyting, A., CH 72
Heywood, Ellis, oncle de John Donne, ETL 195
Heywood, John, pare de John Donne, ETL 195
Heywoord, Jasper, oncle de John Donne, ETL 195
Higuchi, Ichiyo, NL 128, 145
Hilbert, David, AF 76, PF 25; PCP 83, 541; VB 10-11, 19-20, 27-28
Hildebrandt, Adolf von, SP 431
Himmler, Heinrich, NL 96
Hitler, Adolf, AF 151; CH 43; CLCC 409-10; DNN 281; ETL 43; NL 96-98; PCP 44, 117, 144-5
Hjelmslev, Louis, BP 39; DNN 333; ETL 267; PCP 391, 405, 414, 421, 431, 485-6; SLgg 191, 194, 196-9
Hobbes, Thomas, ETL 243
Hochhuth, Rolf, PCP 63, 145
Hocke, Gustav René, PCP 112-113
Hockett, Charles F., PCP 92, SLgg 202-3
Hodler, Ferdinand, SP 228
Hoffman, Frederick J., NL 125
Hofmannsthal, Hugo von, cf. von Hofmannstal, Hugo
Hofstadter, Richard, PCP 114-116
Hogarth, Paul, ETL 62
Hogg, Thomas Jefferson, ETL 270
Holborn, Hajo, PCP 117
Hölderlin, Friedrich, AF 159; ETL 178-180, 309; FJMV 64; PCP 108-109, 375-6; SLit 33-36, 38-42; SP 80
Holzmann, Johannes, ETL 58
Homer, AF 94; CLCC 111, 146, 156-7, 236, 332; ETL 134, 139, 230-1, 239, 282; FT 12, 77; HLU 182, 418; NL 67; PCP 29, 85, 147, 188, 338; PCR 46, 82, 93, 104, 106-7, 129; SLit 153
Hope, Anthony, NL 95
Hope, Bob, PCP 141
Hope, Henry R., SP 264 n., 277
Hopkins, Gerard Manley, CLCC 89; DNN 183; ETL 214, 216-220, 285; PCR 17; SLit 120
Horaci, CLCC 205, 214; DNN 350; ETL 65, 289; FT 39, 50; PCP 512
Horta, Joaquim, AF 117
Hortet, Yvonne, AF 82, 97-100, 163, 176; DNN 307-8; ECP 77, 79, 81-82; PCP 341-2, 347, 402, 455
Householder, Fred W. , PCP 118
Howard, Henry, comte de Surrey, poeta, ETL 283
Howard, Thomas, comte de Surrey, ETL 283-4
Howells, William Dean, ETL 222, 224
Hu Che, HLU 177
Hubert [de Cadaqués], CH 22, 35
Hueffer, Ford Hermann, vid. Ford, Ford Madox
Hughes, Langston, PCP 84
Hugo, Adèle, ETL 144
Hugo, Victor, BP 38; CH 100; CLCC 61, 67, 126, 373-4; DNN 115, 175, 330; ETL 20, 39, 142-5, 305; HLU 166, 416; NL 114; PCP 489; PCR 64; SLit 120, 123-4; SLgg 85; V
Hugué, Manolo, CH 86-92; CLCC 335; SP 43, 210, 233, 237, 265, 272, 297, 364-5, 369; TP 115
Huidobro, Vicente, SP 370
Hume, David, ETL 247, 267; PCP 135
Hunt, Leigh, ETL 259, 272-3
Hunter, Jim, PCP 119
Husserl, Edmund, AF 75; ETL 147; PCP 135, 540; SP 49
Huxley, Aldous, DNN 359, ETL 86, HLU 166, PCP 520
Huxley, Laura Archera, NL 126-7
Huxley, Thomas Henry, DNN 177, 184; ETL 210, 214
Huygens, Christiaan, SP 106
Huysmans, Joris-Karl, CH 100-101, CLCC 67
Ibáñez, Paco, DNN 361, PCP 521
Ibarz, Miquel, SP 148
Ibsen, Henrik, ETL 65
Immermann, Karl, ETL 38
Ingres, Jean-Auguste-Dominique, CH 86; SP 176, 298-9, 372, 419, 421
Ionesco, Eugène, ETL 67
Isabel I d’Anglaterra, ETL 252-3, 272-3
Isabel la Catòlica, reina, CLCC 228, FT 68
Isaïes, NL 104
Isherwood, Christopher, DNN 134, 237-240; ETL 159-161; PCP 31; TP 127, 133-4
Islip, John, abat, ETL 284
Iturrino, Francisco, SP 265, 376
Ivić, Milka, PCP 414
Iwaszkiewicz, Jarosław, ECP 98
Izcaray, J., AF 104
Jacob, Max, ETL 309; SP 210, 266, 298, 321, 361
Jacobsen, Jens Peter, NL 148
Jacopetti, Gualterio, AF 152, CH 45
Jaeger, Werner, PCP 338
Jaegle, Minna, ETL 17-18
Jakobovits, L. A., PCP 152
Jakobson, Roman, AF 192; BP 39; CH 53; CLCC 68; DNN 286-9, 333; GFe comparatisme, lingüística antropològica; PCP 110, 391, 404-5, 407-8, 411-3, 424, 438, 440, 442-5, 447, 451; SLit 139; SLgg 28-29, 64, 122, 183-4, 186, 191-6, 201
James, Henry, DNN 182, 212; ETL 91, 172, 185, 213, 221-5, 228; NL 170; PCP 29, 103
James, Henry, pare, ETL 221-2
James, William, ETL 221
Jammes, Frances, CH 102; CLCC 68-9; ETL 113, 137, 139, 302; SP 194, 200
Jané, Albert, PCP 467
Janés, Josep, FJMV 63, PK
Janouch, Gustav, SLit 197
Jansen, Cornelius, TP 49-50
Jarrell, Jill, AF 115, 118, 145, 154-8, 160-1, 163, 171-2; CH 121; DNN 101, 132, 304, 377; ECP 41, 46, 51-53, 55-57, 61, 63, 101, 102; PCP 21, 389, 392-3, 400, 402, 409, 412, 414, 416, 418, 464, 528, 542; TP 123, 125, 131-137; R 63, 66
Jarrell, mare de la Jill, AF 161, 168, 171-2; PCP 416, 418, 426, 529
Jarrell, Randall, CH 141, DNN 345
Jarry, calígraf, ETL 94
Jaume I, AF 124
Jaurès, Jean, PCP 41
Jeleński, Konstanty, ECP 46
Jencks, Christopher, PCP 120
Jensen, Johannes Wilhelm, NL 137
Jesenskà, Milena, SLit 200
Jespersen, Otto, DNN 248, 252; GFe Noam Chomsky; PF 16; PCP 403, 420; SLgg 4, 6-7, 55, 60, 105, 130, 170-1, 191, 194
Jesucrist, CLCC 249; DNN 114; ETL 168, 238, 253, 306; NL 84, 137; PCP 405, SLit 20 –crec que no he estat sistemàtic en el buidatge d’aquest nom
Jiménez Balaguer, SP 170-1
Jiménez, Juan Ramón, ETL 307
Joan Baptista, PCP 405
Joan de Gant, ETL 186
Joan de Leiden, ETL 253
Johnson Sweeney, James, SP 385
Johnson, B. S., NL 127
Johnson, Chalmers Ashby, PCP 121
Johnson, Lionel, DNN 179; ETL 211, 227
Johnson, Pamela Hansford, PCP 122
Johnson, Samuel, ETL 198, 207, 209, 238, 240, 242, 244-5, 289; PCP 150, 363
Johnson, Uwe, PCP 104
Jones, David, CLCC 209, FT 43
Jones, Ernest, PCP 75
Jones, John Paul, PCP 166
Jongkind, J. B., SP 154
Jonson, Ben, DNN 169-172; ETL 197-9, 238-9, 287; PCP 173-4, PCP 363
Joos, Martin, AF 192; PCP 107, 441; SLgg 188
Jordana, Dolors, AF 47
Jordi III., rei de Gran Bretanya i Hannover, ETL 62
Jordi de Sant Jordi, R 274-5
Josette (companya de Juan Gris), SP 363-4, 367-8
Jouve, Pierre Jean, AF 51, HLU 166
Jovellanos, Gaspar de, FJMV 64, PCP 357
Jowett, Benjamin, ETL 216
Joyce, James, CLCC 273; DNN 153, 208-218; ETL 226-232, 253, 286; NL 117, 127, 131, 142, 147, 156, 196; PCP 186, 540; SLgg 73; TP 21
Judes, NL 86, PCP 405
Julià l’apòstata, PCP 36-37
Jung, Carl, CLCC 327, NL 68, TP 86
Jünger, Ernst, ETL 41-45; PCP 540
Jünger, Friedrich Georg, poeta, germà d’Ernst, ETL 41, 43
Jung-Stilling, Johann Heinrich, ETL 63
Junichino, Tanizaki, HLU 185
Junoy, Josep Maria, FT 36, SP 234
Junyer, Carles, SP 264
Juvenal, ETL 252; PCP 436-8
Kafka, Elli, Valli i Ottla (germanes), DNN 221, ETL 47, SLit 188
Kafka, Franz, AF 157, 163-5; CH 84; CLCC 311; DNN 219-226, 304; ECP 50; ETL 46-50, 66, 69-70; HLU 722; NL 58, 93, 112, 130-1, 137, 188-9; PCP 185, 402, 481, 484; SLit 183-204; TP 66; R 63
Kafka, Hermann (pare de Kakfa), ETL 46-47; SLit 183-7, 189, 194, 200
Kahane, Henry R., CH 48
Kahnweiler, D. Hl, CH 87; SP 264 n., 271-2, 282, 295, 306, 309, 321, 361 i n., 362-8, 370-1, 373-4
Kaiser Wilhelm, PCP 384
Kaminsky, Ralph, PCP 123
Kandinsky, Vasili, SP 274
Kant, Immanuel, AF 92; DNN 195; ETL 51, 63, 107, 123, 148; NL 158; PCP 133, 152
Karpf, Lila, TP 123, 131-137
Katz, Jerry, AF 198; PCP 390, 457
Kavafis, cf. Cavafis
Kawabata, Yanusari, NL 128
Keats, John, CLCC 107; DNN 183; ETL 177-9, 214, 217, 239, 245, 272-3; NL 60-61; PCP 54, 344; PCR 41; SLit 60
Keene, Donald, NL 128-9, 144-5
Keller, Gottfried, ETL 63
Kellermann, François-Etienne, SLit 175
Kellner, Margarete, ETL 62
Kennedy, John Fitzgerald, PCP 71
Kenyon, John Samuel., SLgg 142
Kerouak, Jack, NL 129
Keynes, John Maynard, PCP 81
Keyserling, Hermann, HLU 166
Khoklova, Olga, SP 295
Kiepenheuer, editor alemany, PCP 164
Kierkegaard, Sören, ETL 64, 67; PCP 129; SLgg 199
Killens, J. O., PCP 84
King, Edward, ETL 240
Kipling, Rudyard, DNN 183, ETL 214, HLU 166, NL 115, PCP 361-3, SLit 150
Kisch, Egon Erwin, SLit 185
Kissinger, Henry, PCP 77
Klages, Ludwig, ETL 28
Klee, Paul, SP 289, 411, 448
Klein, Felix, VB 9
Klopstock, Friedrich Gottlieb, ETL 29, 54; FJMV 64 (transcrit Kepstock, conjectura)
Knights, Lionel Charles, CLCC 23
Knott, Thomas Albert., SLgg 142
Koestler, Arthur, NL 159
Kofler, Leo, PCP 125
Kokoschka, Oskar, ETL 69
Kolchak, Alexander V., NL 181
Kommerell, Max, ETL 29
Korzeniowski, Apollo, pare de Joseph Conrad, ETL 182
Korzeniowski, Józef Teodor Konrad, vid. Conrad, Joseph
Kott, Jan, CH 126; DNN 349; ECP 50, 59; PCP 511
Krämer-Badoni, Rudolf, PCP 124
Kraus, Karl, ETL 58, PCP 144
Kridl, Manfred, ECP 62, 63
Kronecker, Leopold, DNN 327, PCP 498
Kronenberg, Maximilian, ETL 29
Kruszewski, Mikołaj, GFe Jan Ignacy Baudouin de Courtenay; SLgg 183
Kubin, Alfred, ETL 70
Kun, Béla, NL 59, PCP 50
Kuo Mo-Yo, HLU 177
Kuryłowicz, Jerzy, AF 155; GFe analogia, comparatisme; PCP 414, 420-1, 542; SLgg 189, 191, 194, 197, 199-201
Kyd, Thomas, HLU 312
l'Hermite, Tristan, HLU 416-7
La Bruyère, Jean de, AF 121-2; BP 38; DNN 331, 351, 379; ETL 130; HLU 435; PCP 513, 531; SLgg 72
La Fayette, comtessa de, HLU 435
La Fontaine, Jean de, CLCC 60; DNN 115, 350; ETL 93-97, 127, 131, 301; HLU 413, 415, 418, 432-4; PCP 20, 512; SLit 19; V
La Rochefoucauld, François de, ETL 98-102, 145-6; HLU 435; PCP 77, 339-340, 540
La Rochelle, Drieu, ETL 115
Laaths, Erwin, V
Labé, Louise, HLU 301, PCP 413, SP 405, V
Labra, José María de, SP 146
Labrosse, Rita, vegeu Gombrowicz, Rita
Lacerda, Carlos, NL 108-9
Laclos, Choderlos de, AF 29; CLCC 287; ETL 103-108, 259, 261, 276; HLU 460; NL 92; PCP 29, 357, 540; SLit 167-82; SP 35; TP 38
Lafokk, George., SLgg 113-4, 124
Laforgue, Jules, ETL 295; PCP 53, 357, 360
Lafuente Ferrari, Enrique, CH 79, DNN 268
Lagrange, I. de, SP 108
Laguna, Ignacio, AF 104
Laín Entralgo, Pedro, AF 104, CH 71
Lakoff, George, PCP 74, 152-3
Lalique, René, SP 391
Lamartine, Alphonse de, CLCC 129-30, ETL 113, PCR 69
Lamuela, Xavier, AF 206
Lancelot, Claude, GFe Antoine Arnauld; PCP 390, 476; SLgg 131
Lange, Monica, ECP 99
Langer, Susan, CH 53
Lanson, Gustave, HLU 420, 422, 434, 460; PCP 126, SLit 179, V
Lanza del Vasto, Giuseppe, HLU 166
Lapuente Ballester, S., SP 160
Lara, José Manuel, AF 83, 168; DNN 375; PCP 464, 528; SP 146
Larbaud, Valéry, CH 76, 104; CLCC 72; DNN 265; ETL 137, 155; PCP 166, 354-5, 357, 359-360
Lardner, Rig, DNN 135; TP 128, 134-5
Larra, Mariano José de, CLCC 303; SP 12, 190; TP 57
Larrea, Juan, SP 370
Lasker-Schüler, Else, ETL 11, 56-59
Lasker-Schüler, Paul, fill de la poetessa Else Lasker-Schüler, ETL 56-58
Lassalle, Ferdinand, ETL 234
Laurencin, Marie, SP 376
Laurens, Henri, SP 289
Lautréamont, comte de, AF 45, 51, 63; DNN 374; ETL 309; NL 160; PCP 526, SLit 89, SP 74
Lavater, Johann Caspar, ETL 61, 169
Lavedan, Henri, CLCC 214, FT 50
Lawrence, D. H., ETL 106, 115; FJMV 63; NL 64, 74-76, 125-6, 177-9; PCP 55, 103, 141
Laye, Camara, NL 130-1
Le Corbusier, SP 289
Lear, Edward, ETL 66
Leavis, Frank Raymond, DNN 241; ETL 161, 185, 223, 245, 260; NL 125; PCP 103
Leavis, senyora, PCP 164
Lebrixa, Antonio de., SLgg 129, 131
Lechter, Melchior, ETL 28
Leconte de Lisle, Charles Marie René, HLU 166
Ledig-Rowohlt, Heinrich Maria, AF 118, 138, 146, 149, 150, 162; CH 37, 42; DNN 301; PCP 377, 400
Lee, Robert Edward, NL 134      
Léer, Fernand, SP 288
Lees, PCP 390
Léger, Alexis, cf. Saint-John Perse
Leibniz, Gottfried, CH 69, ETL 78, 266
Leiris, Michel, SP 365, 381
Lemaire, Madeleine, DNN 192, ETL 121
Lemoine, Randal, NL 131
Lenin, CLCC 294, ETL 162, NL 181, PCP 53, SLit 148, TP 46
Lenz, J. M. R., ETL 20
Leonhard, Kurt, PCP 126
Leopardi, Giacomo, AF 187-8; CH 76-77, 140; CLCC 32, 275; DNN 155, 265-7, 344; ETL 61; HLU 166; PCP 503; PCR 38; SLit 112, 125; TP 23
Leopardi, Monaldo, SLit 117
Leopold II de Bèlgica, ETL 183
Lepschy, Giulio Claudio, PCP 411, 414
Lerroux, Alejandro, CLCC 195, 197; FT 113-4; PCP 124
Leskien, August, GFe Aleksandr Belić, Leonard Bloomfield; SLgg 156
Lesniewski, Stanislaw, PCP 96
Lessing, Doris, CH 51, 53, 61; NL 94; PCP 99
Leudo, Coriolano, SP 330-1, 439
Leumann, Manu., SLgg 44
Levasseur, Thérèse, PCP 40
Leveroni, Rosa, AF 79, 81; CH 58; PCP 541; Slit 131
Levin, Georg, ETL 57
Lévi-Strauss, Claude., PCP 29-30, 80; SLgg 27-29, 193
Lewis, Clive Staple, ETL 245, 285
Lewis, Matthew, ETL 270
Lewis, Sinclair, NL 61, 165-5
Lewis, Wyndham, DNN 241; ETL 162, 253
Ley, Charles David, PCP 376
Lhote, André, SP 22, 43, 87, 277, 281, 288, 290, 317, 324, 345, 391, 423-5, 428
Lichtenberg, Georg Christoph, ETL 60-64, 164, 170; PCP 480
Lieberman, Philip., SLgg 70
Liebling, A. J., DNN 134; TP 127, 133
Limbour, Georges, NL 131-2
Lin Chu, HLU 177
Lincoln, Abraham, PCP 166
Lindín, Gonzalo A., SP 37-40
Lindsay, John, PCP 90
Linés, professor d’anàlisi matemàtica, AF 70
Linley, Elizabeth, ETL 274-5
Linley, Thomas, ETL 274-5
Linnell, John, ETL 164, 166
Lipchitz, Jacques, SP 317, 320-1
Lísias, PCP 113
Liston, Sonny, PCP 129
Livingston, un tal L que va escriure un capítol sobre el Vietnam dins d’un llibre sobre la guerra, no pas l’explorador, PCP 76
Llimona, Joan, SP 207
Llimona, Rafael, SP 157
Llompart, Josep Maria, AF 187, PCP 503
Llor, Miquel, SLit 130
Llorente, Teodor, SLit 117
Lloveras, Xavier, TP 123
Lluís XI, CLCC 276, DNN 156
Lluís XIII, ETL 110, HLU 416
Lluís XIV, ETL 32, 94, 96-97, 127-8, 134-6; HLU 302, 412-3, 424, 429-430, 432, 434; SLgg 14
Llull, Ramon, CH 133; CLCC 241, 362, 400; DNN 335; FT 84; PCP 113; SLit 81, 121
Locke, John, CLCC 47; ETL 78, 247
Lodge, David, NL 133
Loeb, Pierre, SP 382
Löfstedt, Einar., SLgg 170
Long, Huey, NL 108
Longfellow, Henry Wadsworth, DNN 203, ETL 203, SLit 119
Longueville, comte ? , ETL 99
Lope de Vega, Félix, AF 151, CH 44
López, Francis, NL 133-4
López Salinas, Armando, CLCC 281, DNN 161, PCP 145, TP 30
López-Picó, Josep Maria, AF 186; CH 98, 108; CLCC 65, 76, 106, 122, 284; DNN 164; PCR 39, 59; SLit 34, 129; TP 33
Lorenzo, Emilio, PCP 473
Louÿs, Pierre, ETL 81-82, PCP 106
Lowe, Edmund G., NL 134
Lowell, Robert, CH 139-140; DL 69; DNN 342-3, 358; ETL 240; NL 100; PCP 166, 436-8, 519
Lowenthal, Richard Chalmers 121
Lowry, Malcolm, NL 102, 134-5
Löwy, Alfred (l’oncle de Madrid, de Kafka), DNN 220; SLit 184, 190-1
Löwy, Jizchak (actor), SLit 193
Löwy, Julie (mare de Kafka), DNN 219-221; ETL 46-47; SLit 184, 186, 194
Löwy, Richard (advocat, oncle de Kakfa), ETL 47; SLit 190
Lu Chiun, HLU 177
Lucà, PCP 113
Lucas, Eugenio, SP 198
Luce, Maximilien, SP 189, 190, 201
Lucreci, CH 57, CLCC 47, HLU 426, DNN 104
Luisa, doña, mestressa d’una casa de despeses d’Osca, PCP 325, 327
Luján, Néstor, CLCC 338, TP 118
Lukács, Georgy, PCP 59, 125, 127-8; SLit 139
Luter, Martí, ETL 21, 51, 253, 283; TP 49-50
Luynes, duc de, ETL 127
Luzón, Manuel S., AF 92
Lyly, John, ETL 252-3, HLU 312
Lyons, John, AF 199, PCP 458, SLgg 129
Maar, Dora, SP 308
Mabille, Pierre, NL 136-7
Maccari, Mino, SP 130
MacDermott, Doireann, AF 92; PCP 436, 473-4
MacDowell, Edward i la seva muller Marian, ETL 263
Machado Álvarez, Antonio, el pare d’Antonio i Manuel, ETL 318, 323; PCP 177, 183
Machado Núñez, Antonio, l’avi d’Antonio i Manuel, ETL 318, PCP 177
Machado, Antonio, AF 99, 151; CH 44, 141-142; CLCC 19, 158; DL 69; DNN 206, 307, 315, 345; ETL 205, 303, 307, 318-320; PCP 177-9, 341, 366; PCR 81, 108; SLgg 146; SP 187, 203
Machado, Manuel, CH 33; DL 69; ETL 7, 70, 318-324; PCP 177-184, 371
Machaut, Guillaume, ETL 188-190
Macià, Francesc, CLCC 337, TP 117
MacLeish, Archibald, ETL 140, NL 100
MacNeice, Louis, DNN 237, 239; ETL 159-160
Macpherson, James, “Ossian” , ETL 166
Macpherson, Kenneth, NL 138-140
Macready, actor, ETL 172
Madox Ford, Ford, SP 366
Mafai, Mario, SP 129
Maiakovski, Vladimir, AF 186, CLCC 129, PCR 69
Maier, Anneliese, CH 71
Mailer, Norman, PCP 129
Mainard, François, HLU 416
Maintenon, madame de, HLU 429-430
Makowiecka, Gabriela, ECP 54, 57, 59
Malamud, Bernard, AF 170; PCP 130-1, 466
Mâle, Émile, CH 79, DNN 268-9
Malherbe, François de, AF 188; BP 38; DNN 169, 332; ETL 96, 109-113, 143, 154; HLU 412-3, 415-6, 433; PCP 173, 503; SLit 141; V
Malherbe, Marc-Antoine de, fill de l’escriptor, ETL 109-110
Malkiel, Yakov, DNN 288, PCP 443
Mallarmé, Stéphane, AF 97, 167; CLCC 58, 89, 102-3, 123-6, 128-33, 136, 229, 264. 344, 389-90; DNN 106, 112-113; IF; ETL 81-82, 138, 172, 294-5; FT 69, 108; HLU 166; PCP 113, 371; PCR 17, 34, 36, 54, 61-64, 68-73, 79; SLit 39, 92, 100; SP 92, 193, 365; TP 99
Malmberg, Bertil, PCP 424
Malraux, André, ETL 114, 149; NL 120; SLit 180-181
Mancini, Maria, ETL 134
Manent, Marià, CLCC 19, 408-9
Manet, Édouard, CLCC 386; SP 58, 176, 198-9, 209, 215-6
Manganelli, Giorgio, ECP 61, PCP 435
Mann, Erika, DNN 238, ETL 160
Mann, Golo, DNN 279-285, PCP 381-5
Mann, Heinrich, DNN 283, ETL 14, NL 121
Mann, Klaus, ETL 15
Mann, Thomas, DNN 238, 283; ETL 160; NL 61, 137-8, 157; PCP 29
Manning, Henry Edward, ETL 174
Manolo, escultor, cf. Hugué, Manolo
Mansfield, Katherine, CH 62, DNN 212, ETL 228, PCP 99
Manzini, Raimondo, CLCC 335, TP 116
Manzoni, Alessandro, CH 73; DNN 262; PCP 29; SLit 112, 125, 136
Mao Zedong, HLU 178-9, PCP 458
Maquiavel, HLU 286-8, PCP 112, 162; V
Maragall, Joan, AF 117, 183-4, 186; CH 104-106, 134-135; CLCC 56, 60-1, 71, 73, 85, 106-7, 157, 173, 193-4, 269, 273, 304, 364-5, 370-1, 373, 393, 396, 406; DNN 105-108, 111, 115, 122, 127, 131, 139, 150, 154, 336-7; FT 11, 111-2; PCP 468-9, 504; PCR 13, 39-40, 108; SLit 43, 84-85, 89-102, 129; SP 235-6, 240-3; TP 17, 21, 58, 137
Marangoni, Matteo, SP 428
Marc, Franz, ETL 58, SP 207-9
Marc’Antonio, SP 79
March, Anna, ECP 83-85
March, Arthur, PCP 132
March, Ausiàs, AF 79, 101-2; CH 93-96, 117-8, 133; CLCC 81, 129, 149, 286, 368; DNN 95, 101-104, 118, 310, 335; ETL 154, 302; FJMV 63; HLU 301; PCP 17, 343-4, 187, 461-3, 500, 541; PCR 69, 97, 127; R 274-5; SLgg 85; TP 37; V
Marcial, PCP 113
Marcoussis, Robert, SP 288
Marcuse, Herbert, PCP 146
Marfany, Joan Lluís, BP 38; CLCC 111, DNN 328, PCR 46
Maria Antonieta, reina, ETL 104
Maria Lluïsa, reina, ETL 322, PCP 182
Maria Victòria, noia de Barbastro, AF 68, PCP 305-6
Marías, Julián, AF 88
Marino, Giambattista, ETL 110, FJMV 64, HLU 415, V
Maritain, Jacques, PCP 336
Marivaux, Pierre de, AF 106, 109, 112; ETL 208
Markov, Andrey, PCP 405
Marlowe, Christopher, ETL 251-2, HLU 312, V
Marot, Clément, ETL 96, 151
Marprelate, Martin, pseudònim, ETL 251-2
Marquesán, Luis, AF 97-98, 100; DNN 308; PCP 336, 342, 347, 376
Marquet, A., SP 364
Marquina, Eduardo, SP 197
Marrà, Pere, SP 170
Martí, Vicent, CH 55
Martin, Henri, ETL 150
Martín Gaite, Carmen, NL 140-1
Martín Santos, Luis, NL 141-3
Martinet, André., PCP 405, 414, 418, 420, 429; SLgg 27-28
Martínez Campos, Arsenio, CLCC 279, DNN 159, TP 27
Martínez Novillo, SP 146
Martini, Simone, SP 60, 67
Martorell, Bernat, SP 60
Martorell, Joanot, SLit 108; SLgg 24, 73, 76
Martos, José Manuel, ETL 7
Marty, Anton, SLit 185
Marusig, SP 129
Marvell, Andrew, ETL 243, PCP 53
Marx, Karl, AF 104; CLCC 277; DNN 157; ETL 108, 159-160; HLU 177; NL 146; PCP 31, 52-55, 80, 124, 127, 150, 157, 160, 498; SLit 148, 151-2; SLgg 47; TP 25-26
Mas y Mas, R., SP 161
Masaccio, SP 135
Masoliver Ródenas, Juan Antonio, AF 165-6; R 66
Massis, Henri, ETL 85
Massó, fabricant de licors de Reus, AF 33, PCP 525
Massó, Josep, “Pitu” , AF 32, 34, 39, 40; DNN 371; PCP 524
Masson, André, SP 365, 378, 381
Massu, Jacques, DNN 283, PCP 384
Masters, Edgar Lee, ETL 264
Mata Hari, sobrenom de Margaretha Geertruida Zellem, PCP 375
Mata, Marta, CH 52, PCP 470
Mather, Cotton, PCP 165
Mathésius, Vilém, DNN 248; PCP 414; SLgg 4, 184, 191, 194
Matisse, Henri, CLCC 126-7; ETL 296; PCR 65; SP 22, 45, 124, 239-244, 247, 266, 271, 278, 293, 296, 299, 303, 327, 347, 364, 385, 391-2, 404
Matteoti, Giacomo, CLCC 204, FT 37-38
Maupassant, Guy de, ETL 264, NL 58, 77, 107
Maura, Antonio, CLCC 81, 195; DNN 146; FT 20-21, 113
Mauriac, François, CLCC 176; DNN 141, 278; ETL 129-130, 132, 149; FT 14; PCP 103, 484; SLit 130
Maurois, André, PCP 77
Maurras, Charles, ETL 85, 150
Maus, Octave, SP 189-190
Maximilià de Mèxic, AF 37
Mayer, Hans, ECP 40
Mazarino, Giulio, cardenal, ETL 99
Mazone, SP 60
Mazzetti, Lorenza, NL 143-4
McCarthy, Joe, PCP 83
McCarthy, Joseph, PCP 115
McCarthy, Mary, DNN 354-5, ECP 44, NL 145, PCP 516
McCawley, James D., PCP 110
McCullers, Carson, V
McEwen, Gwendolyn, NL 137-8
Meillet, Antoni, AF 155, 192; DNN 288; GFe baltoeslau, comparatisme; PCP 406, 432, 441, 443, 542; SLit 106; SLgg 15, 29, 149, 161-2, 181, 193, 198-9
Méline, Jules, PCP 41
Melville, Herman, NL 135, 152, 198; PCP 103
Mencken, H. L., NL 61
Mendelssohn, Moses, ETL 61
Mendès-France, PCP 373
Menéndez Pidal, Ramón, CH 52, DNN 287, PCP 443, SLgg 161
Menéndez y Pelayo, Marcelino, AF 104, NL 148, PCP 113
Mercadé, Jaume, SP 15-19, 29, 121, 140, 375
Mercadé, Jordi, SP 124-5, 148
Mercè, tia, dona de l’oncle Gabriel Ferraté, AF 47
Meredith, George, DNN 178, ETL 210, 219, 233-6
Merleau-Ponty, Maurice, PCP 133, 150; SLgg 27
Merli, Joan, SP 332, 440
Messina, Antonello de, SP 61-2
Metacomet, “King Phillip” , PCP 166
Metastasio, Pietro, FJMV 64
Metge, Bernat, DNN 248, SLit 108; SLgg 4
Metternich, cf. von Metternich
Metzinger, Jean, SP 288, 369
Meunier, Constantin, SP 189, 190
Meyer, Alfred G. Chalmers 121
Meyer-Lübke, Wilhelm, DNN 249, 254; PCP 477; SLgg 5, 9
Meyerson, Émile., SLgg 166
Meyrink, Gustav, DNN 224 ETL 49, NL 137, SLit 193
Miaja, militar lleial a la República, AF 37
Michaux, Henri, HLU 166
Middleton, Thomas, DNN 169, PCP 173
Mil i una nits, PCP 149
Milà i Fontanals, Manuel, SLit 110, 116-7
Mill, James, ETL 247, 249
Mill, John Stuart, ETL 171, 247-250
Millardet, G., SLgg 161
Millares, Manolo, SP 146
Miller, Henry, ETL 106; NL 66, 192, 202
Milton, John, DNN 183, 228-9; ETL 130, 179, 199, 214, 237-246, 255, 287; PCP 53; V
Minshul, Elizabeth, ETL 243
Miquel Àngel, PCP 137; SP 58, 132, 180
Miquel, Teresa, AF 71
Mir, Joaquim, CLCC 335; SP 179, 219, 222-3, 230-1, 237, 351; TP 115
Mira, Juan José, SLit 155-163
Mirat, Crescence Eugénie, “Mathilde”, companya de Heine, ETL 40
Miravitlles, Francesc, ECP 101
Mirete, Isabel, AF 176
Miró, Gabriel, SLit 109
Miró, Joan, CH 134; CLCC 213, 254; DNN 337; ETL 308, FT 50, 96; PCP 377; SP 141, 230, 375-394, 413, 451
Mishima, Yukio, AF 175, ECP 99
Mistral, Frederic, CH 134; CLCC 362-3; DNN 336, 345; SLit 105, 107
Mistral, Gabriela, CH 141-142, ETL 324, PCP 184
Modigliani, Amedeo, SP 130, 299
Mohrt, Michel, ECP 61
Moisès, ETL 306
Mola, Emilio, DNN 280, PCP 382
Molas, Joaquim, AF 205-6; BP 38; CLCC 177; DNN 143, 303, 328; FT 16; R 62
Molho, Maurice, CH 19
Molière, CH 108; CLCC 76; ETL 53, 94-96, 128, 131, 134, 276; HLU 418, 424-8, 429, 432; SLgg 131: V
Molina Sánchez, SP 146
Moll, Francesc de Borja, AF 185; DNN 277; PCP 482; SLgg 13-14, 23, 25, 55-56, 60
Moltke, Helmuth von, PCP 117
Mompou, Frederic, CLCC 147, PCR 93
Mompou, Josep, SP 120, 141
Mondor, Henri, IF
Mondrian, Pier, SP 398, 445
Monet, Claude, SLit 140; SP 74, 83, 172, 176, 183, 194, 202-3, 254
Monge, Maurizio, DNN 327, PCP 498
Monro, Harold, DNN 201, ETL 202
Monroe, Harriet, ETL 293
Monroe, Marilyn, AF 148, CH 28, DNN 295
Montaigne, Michel de, AF 53; CLCC 272, 332; DNN 152, 347, 349; FJMV 64; PCP 510, 512, 540; SLit 87; TP 20, 91; V
Montale, Eugenio, CH 135, 140; DNN 337, 344; PCP 134; SLit 142; SLgg 84
Montalembert, marquès de, ETL 103-5
Montané, Mireia., SLgg 107
Montemayor, Jorge de, DNN 101, PCP 461, R 274
Montguyon, Henriette de, SP 193
Montherlant, Henry de, AF 51, ETL 114-117, PCP 540
Monti, Vincenzo, FJMV 64
Moore, general, PCP 349, 352
Moore, George Edward, PCP 103, 135
Moore, Harry T., NL 125-6
Moore, Henry, PCP 136-7
Moore, Marianne, DNN 126; ETL 293, 295
Morales, cap de la falange del Baix Camp assassinat el 1945, PCP 327
Morales, Luis de, SP 269
Morán, Fernando, AF 137
Morand, Paul, ETL 139
Morandi, Giorgio, SP 130
Moravia, Alberto, AF 162, NL 91, PCP 401
More, Ann, ETL 196-7
More, George, ETL 196
More, Thomas, ETL 253, 284
Moréas, Jean, ETL 302
Moreau, Gustave, SP 193, 228
Morgan, Charles, AF 92
Morgenstern, Christian, ETL 65-67; SLit 131; SP 411, 449
Morris, Ivan, NL 144-5
Morris, William, NL 76, 80; SP 388
Morton, Thomas, ETL 196, PCP 166
Motta, Guillermina, CLCC 386
Mounet-Sully, Jean, SLit 124
Mourlane Michelena, Pedro, SP 194
Moynihan, Daniel P. , PCP 90
Mozart, Wolfgang Amadeus, ETL 161
Mukarovsky, Jan, PCP 59
Müller, Adam, ETL 53-54
Müller, Georg, ETL 32
Munch, Edward, SP 207
Mundó, Ignasi, SP 156-7
Munné, Antoni, AF 87-89, 110
Murgades, Josep, AF 203-7
Murillo, Bartolomé Esteban, SP 60
Murillo, tinent, AF 67; PCP 303, 305, 314, 322-3, 330-1
Murray, Gilbert, ETL 268
Murry, John Middleton, ETL 179
Musil, Robert, AF 183; CH 125; DNN 224, 359; ETL 49, 70; PCP 185-6, 480, 519
Mussolini, Benito, CLCC 204, FT 37-38
Muxart, Jaume, SP 29, 148
Nabokov, Vladimir, AF 181; CH 123; ETL 29; NL 145-8; PCP 83, 149
Naipaul, V. S., DNN 131, NL 58, PCP 505
Napoleó, CLCC 345; ETL 53, 105, 212; HLU 423; NL 87, 114, 158-9; PCP 40; SLit 167; TP 100
Nash, Beau, ETL 207
Nashe (o Nash), Thomas, ETL 251-3
Navarro, Alfonso, AF 38
Navratil, Leo, PCP 138
Negus, el, CLCC 255, FT 97
Nelson, Horatio, ETL 165
Neruda, Pablo, CH 139, 141; DNN 342, 345; ETL 169, 324; PCP 184
Nerval, cf. de Nerval
Newbery, John, ETL 207, 288
Newman, John Henry, ETL 174, 216-7
Newton, Isaac, CH 71; SP 107
Nicholes, E. L., NL 125
Nicola, Giovanni de, SP 62
Nicolau, Oriol, AF 126
Nicole, Pierre, CLCC 297, ETL 127-8, GFe Antoine Arnauld, HLU 429, TP 50
Nicolls, Mary Ellen, ETL 233-4
Nietzsche, Friedrich, AF 121-2; BP 38; CLCC 304, 364; DNN 331, 351, 379; ETL 29, 63-64, 81, 84-85, 115; HLU 166; NL 57, 158-9; PCP 112, 149, 480-1, 513, 531; SLit 189; TP 58
Nijinska, B., SP 366
Nims, John Frederick, DNN 101-4; PCP 461-3
Nin, Andreu, AF 48, DNN 370, PCP 524
Nixon, Richard, PCP 71
Nizan, Paul, ETL 147
Nogueras, Clotilde, AF 32
Nogués, Xavier, CH 108, CLCC 75
Nonell, Isidre, SP 22, 39, 177, 207, 210, 222-3, 225-6, 228, 230-1, 235, 237-8, 252, 256, 260, 262, 265, 267, 276, 351-360, 376
Noreen, Adolf., DNN 248, SLgg 4
Norris, Frank [?], ETL 264
Norton, Charles, ETL 222
Noulet, Émilie, ETL 301
Novalis, ETL 54; PCP 71, 108
Núñez, Jesús, AF 87, 92
Oakeshott, Michael, PCP 48
Oberlin, Johann Friedrich, ETL 20
Obiols, Josep, SP 261
Obrador, Bernat, PF 29-33
Ocampo, Victoria, ECP 76
Ochikubo monogatari, PCP 17
Òdena, Isidre, SP 162-3
Odena, Lluïsa, AF 71
Ogden, Charles Kay, PCP 57
Oken, Lorenz, ETL 21
Olivé Busquets, Domènec, SP 171
Oliver, Bartomeu, AF 47
Oliver, Joan, AF 94, 106, 192, 195; CH 104, 136; CLCC 71, 157, 171, 173, 179, 189, 198, 209, 217, 390, 397, 409-11; DNN 127, 139, 145-6, 278, 339, 365; FT 9, 11, 19-20, 53, 116; LP; PCP 413, 439, 453-4, 482; PCR 107; SLit 43, 131; SLgg 73
Oliveras, Marian [el pintor vinculat a Cadaqués?], CH 19
Olivier, Fernande, SP 233, 266, 271-2, 281
Oller, Narcís, CLCC 272-3, 279; DNN 153, 159; SLit 127, 132-5; TP 20-21, 27-28
Olson, Charles, CH 141, DNN 345
Orléans, contemporani de La Rouchefoucauld, ETL 99
Orléans, Felip, duc d’, ETL 105; SLit 175-7
Ornosa, Pau, PCP 313
Ortega Muñoz, Godofredo, SP 142-3, 203
Ortega y Gasset, José, AF 75; CLCC 33, 207; DNN 363; PF 40; FT 41; PCP 113, 324, 540; SLit 85; SP 13, 112; VB 27
Orwell, George, CH 133, DNN 335, NL 159, PCP 164
Osborne, John, V
Ossietzki, Carl von, PCP 144
Osterloh, Edith, ETL 14-15
Ostroff, Hermann., SLgg 156
Oswald, Lee Harvey, PCP 63
Otero, Blas de, cf. de Otero, Blas
Otero, Carlos, AF 194-5, PCP 452-3
Owen, Richard, NL 163
Owen, Wilfred, CLCC 209, FT 43
Padellaro, Giuseppe, PCP 139
Padoa, Alessandro, VB 20, 28
Pagès, Amadeu, CLCC 368, DNN 102, ETL 302, PCP 462
Palau i Fabre, Josep, SLit 38
Palencia, Benjamín, AF 91; SP 47-55, 142-4, 186
Palma Bucarelli, senyora; SP 129
Pàmies, cognom de l’establiment de lloguer de bicicletes que hi havia a Reus, AF 39
Panini., PCP 451; SLgg 149, 178-9
Par, Anfós., DNN 248, SLgg 4
Paracels, ETL 171
Paradís, mare de Caterina Albert, CLCC 308
Parnell, Thomas, ETL 207
Pascal, Blaise, CLCC 245, 272; DNN 152; ETL 76, 149; GFe Antoine Arnauld, HLU 423, 432, 434; TP 20; V; VB 9, 13, 21-28
Pasch, Moritz, VB 10
Pascoli, Giovanni, CH 135, DNN 337
Pasley, Malcolm, SLit 203
Pasó, José; SP 375, 388
Pasqual, Lluís, DNN 362-7, LP
Pater, Walter, ETL 216, PCP 126
Patterson, Floyd, PCP 129
Paul, Bruno; SP 362
Paul, Hermann., SLgg 156-8, 165, 167-8
Paulhan-Aury, Jean, NL 174; SP 84, 434
Pauli, Wolfgang, PCP 132
Pavese, Cesare, AF 165; BP 38; CH 136, 140; DNN 131, 244, 280, 298, 331, 338-9, 343-4; ETL 69, 149, 163; PCP 60, 381, 504; SLit 116, 142; SLgg 84; R 59; V
Paz, Octavio, AF 137; CH 139; DNN 342, 346, 348, 361; PCP 509, 511, 521
Paz, tia, PCP 307
Peacock, Thomas Love, ETL 167, 233, 271-2
Peano, Giuseppe, ETL 266; VB 10, 20
Pearl, poema anglès anònim medieval, ETL 278
Pearson, N. H., DNN 241, ETL 161
Peele, George, HLU 312
Peirce, Charles Saunders., ETL 249, GFe arbitrarietat del signe, SLgg 169
Peiresc, erudit provençañ, ETL 110
Pellissa, Octavi, AF 109, 113
Pembroke, aristòcrata de l'època de Shakespeare, HLU 320
Pepito, criat de Jaime Gil de Biedma, AF 105
Percy, Thomas, ETL 177, 206
Père de Trennes, PCP 336 –és un pseudònim o alter ego de Juan Goytisolo?
Pere el Catòlic, II d’Aragó i I de Barcelona, rei, PCP 533
Pere III., SLgg 25
Pere Quart, cf. Oliver, Joan
Pereda, José María de, PCP 141
Péret, Benjamin; SP 382
Pérez Galdós, Benito, SLit 133-4
Pérez-Farrás, militar lleial a la República, AF 37
Perpinyà, Núria, AF 12
Perrault, Charles, CLCC 24; HLU 418, 435
Perret, Benjamin, CLCC 211-2, FT 46
Persi, ETL 139
Perugino; SP 172
Pessarrodona, Marta, AF 158, 195, 197-9; DNN 377; PCP 453, 455, 456, 458; SLit 140-143
Pétain, Philippe, DNN 283, PCP 384
Petit, Joan, AF 137, 165; CH 34; CLCC 60-1, 206, 373-4; DNN 115; FT 39; PCP 455
Petit, Margarita, AF 106
Petit, Roser, CH 18, 33, 34, 49, 52, 57
Petrarca, Francesco, CH 78, 134; CLCC 103-5, 125, 229, 241; DNN 267, 336, 347, 359-360; ETL 151, 153-4, 187, 240; FT 64, 69, 84; HLU 301-2, 307; PCP 510, 520; PCR 36-38, 53, 64; SLit 46, 77; V
Petroni, AF 191, PCP 428
Petrovici, Ion, PCP 424
Pevsner, Nikolaus; SP 427-432
Philippe, Anne, NL 104, 148-9
Philips, Edward, ETL 237, 241
Philips, John, ETL 244
Picabia, Francis; SP 373, 376
Picasso, Claude; SP 308
Picasso, Maya; SP 304, 307
Picasso, Pablo, CH 84-85, 87, 134; CLCC 126-7; DNN 243, 337; ETL 89, 163; PCP 136; PCR 65-66; SP 41, 43, 83, 91, 141, 166, 169, 191, 207, 210, 216, 225-6, 228, 233, 237-9, 252, 262, 264, 266-7, 269-272, 274-7, 281, 286-8, 298, 300-3, 305, 307-9, 311-5, 320, 327, 354, 361 i n, 362-4, 368, 370, 376-9, 381, 385, 388-9, 397, 445
Picasso, Paloma; SP 308
Picquart, Georges, PCP 41
Pidelaserra, Marià; SP 185, 207, 225, 252-260, 357
Pietrangeli, Angelina, CH 48
Pijoan, cal, cognom del propietari d’una botiga de Reus, AF 39
Pin i Soler, Josep, SLit 127
Pinazo, Ignacio; SP 220-1
Píndar, CLCC 159, PCR 110
Pinder, SP 431
Piñera, Virgilio, DNN 234, PCP 193
Pinilla de las Heras, Esteban, AF 81, 90
Pirandello, Luigi, PCP 139
Piscator, Erwin, PCP 31
Pisis, Filippo de; SP 130
Pissarro, Camille; SP 176, 183-4, 193-4, 199-200, 202, 204, 245, 253, 255
Pitàgores, VB 14
Pitol, Sergio, ECP 54, 57, 61, 63
Pitt, William, ETL 165
Pitxot, família; SP 272
Pla, Josep, AF 127, 185; BP 38; CH 86-90, 136; CLCC 171-5, 177, 179-80, 193-4, 197-8, 200, 202-5, 208-9, 213, 270, 272, 281, 303, 323, 328, 330, 332-3, 335-358, 371; DNN 130-8, 140-1, 143, 145-6, 150-3, 161, 277, 331, 338-9, 383; FT 8-11, 13-14, 16, 19-20, 31, 33, 35-38, 42-43, 49, 111-2, 115-6; PCP 65, 160, 425, 482, 504-5, 534; SLit 11, 130, 133; SP 211-2, 354, 369; TP 18, 20-21, 30, 57, 80, 86, 89-90, 92, 95-120, 123-129, 131-136
Pla, mare, CLCC 354, TP 110
Pla, pare, CLCC 353-5, TP 109-111
Pla, Pere, AF 185
Pla, Xavier, TP 11
Planasdurà, Enric; SP 147
Planck, Max, PCP 83, 147
Platen, cf. von Platen-Hallermünde
Plató, AF 108, 148; CLCC 151; ETL 95-96; PCP 53, 133; PCR 100; SLgg 173; , VB 26
Plook, Jürgen, NL 150-1
Plutarc, CLCC 159, 161; HLU 423; PCR 104, 109-110, 113
Poe, Edgar Allan, DNN 175, 203; ETL 203, 225; PCP 166; V
Poggio Bracciolini, Gian Francesco, DNN 104, ETL 106, PCP 463
Poincaré, Henri., SLgg 166, SP 290, VB 26
Poirot-Delpech, Bernard, NL 151-2
Pollaiuolo, Antonio; SP 245, 247-8
Pollock, Jackson, NL 77
Polo, Carmen, PCP 45
Polomé, E., SLgg 190
Ponç Pilat, PCP 405
Poncelet, Jean-Victor, SLit 168
Ponge, Francis, PCP 346
Pons i Gallarza, Lluís, SLit 117
Pons, Isidre, AF 36-39, 56, 75
Pons, Josep Sebastià, CH 135; CLCC 383-4, 397; DNN 337; SLit 108
Ponsatí-Murlà, Oriol, TP 9-11
Pontani, Filippo Maria, PK
Pontorno, SP 293
Pope, Alexander, ETL 167, 209, 287; FJMV 64
Porcel, Baltasar, AF 31, 36, 48-49, 52, 63, 71, 74, 95, 122, 124-5, 162, 164, 167, 197; BP; DNN 328-334, 368-389; PCP 522-543; TP 62
Porta, SLit 108
Porter, Hal, NL 152-3
Porter; Josep, AF 168; PCP 413, 464
Post, Emil, PCP 92
Postal, Paul, AF 198; PCP 390, 420, 429, 457
Pott, August Friedrich, PCP 40, SLgg 162
Pottier, Bernard., SLgg 63
Pound, Ezra CLCC 55, 206, 225-8, 238, 241-2; DNN 110, 112, 203, 212; ETL 203, 227-8, 315; FT 39-40, 63-65, 67, 79-80, 83; NL 99, 128, 138; PCP 140, 165; SLit 141; SP 380
Pous Palau, Antoni; SP 163
Poussin, Nicolas; SP 126, 397, 444
Powell, Anthony, NL 91, 197; PCP 373
Powell, Mary, ETL 241-3
Powys, John Cowper, PCP 141-2
Pradon, ETL 135
Prados, Emilio, AF 124; DNN 359, 364, 381; LP; PCP 519, 532
Praed, Winthrop Mackworth, ETL 264
Prat de la Riba, Enric, CLCC 56, 179-80, 370; DNN 111, 145; PF 1; FT 19
Prat, senyoreta, CLCC 150, 161; PCR 99, 113
Pratdesaba, avantpassat dels Ferraté, AF 22
Prévert, Jacques, NL 150
Prévost, abbé, ETL 259, SLit 179, SP 61
Prieto, Luis J., PCP 392, 404, 414, 427
Prim, Josep Maria; SP 155
Primo de Rivera, José Antonio, CLCC 256, 278; DNN 159; FT 29, 99
Primo de Rivera, Miguel, TP 27
Príncep Lionel, ETL 186
Princet, Maurice; SP 290
Priscià, GFe Apol·loni d'Alexandria
Procaccino, Mario Angelo, PCP 90
Prokosch, Eduard, GFe Leonard Bloomfield
Prokosch, Frederic, NL 153-5
Properci, DNN 104, PCP 463
Prosperi, Franco, AF 152, CH 45
Proust, Adrien, pare de l’escriptor, DNN 187, ETL 118-9
Proust, Marcel, AF 193; CLCC 176; DNN 136, 141, 187-199; ETL 62, 118-126, 144, 172, 260; FT 14; PCP 41, 77, 186, 440; TP 129, 136
Proust, Robert, germà menor de l’escriptor, DNN 199, ETL 125
Pruna, Pere; SP 120
Puig, Montserrat, ECP 66, 68
Puig i Ferreter, Joan, CLCC 17, 272-5; DNN 153-5; SLit 93, 130; TP 20, 22-24
Pujols, Francesc, CH 84, CLCC 339, PF 1, TP 119
Pusey, representant de la via media anglicana, ETL 216
Puvis de Chavannes; SP 228, 252, 270, 293
Quadros, Jânio da Silva, NL 109
Quasimodo, Salvatore, CH 141, DNN 344, PCP 139
Queneau, Raymond, NL 175; PCP 159, 163, 406
Queralt, Lluís, AF 56
Queralt, Pilar, AF 61-62
Quevedo, Francisco de, CLCC 382; DNN 171; ETL 35, 252-3, 284; HLU 311, 405, 415; PCP 174; R 274
Quinault, ETL 129
Quine, Willard Van Orman, PCP 92, 96, 152
Quintero, germans; SP 28
Quinton, René, CLCC 46, ETL 115
Quiroga, coronel, PCP 316
Rabelais, François, AF 40; CLCC 272; DNN 152, 235; ETL 79, 252, 283, 285; HLU 318, 427, 434; NL 190, 201; PCP 98, 193, 329, 357; SF; TP 20
Racan, deixeble de Malherbe, ETL 110
Racine, Agnès, tia de l’escriptor, ETL 127-8
Racine, Jean, AF 84, 94; BP 38; DNN 140, 331; ETL 95, 127-136; FT 12; HLU 418, 420, 423, 427, 429-432, 435; PCP, 540; PCR 116; SLit 153; SP 86, 134; V
Racine, Louis, fill de l’escriptor, ETL 135, HLU 429
Raddatz, Fritz, AF 146, 150-2; CH 37, 42-43
Radovic, Dusan, PCP 35
Rafael, CLCC 349; SP 106-7, 337, 339; TP 104
Raffaelli, J.-F., SP 193
Ràfols Casamada, Albert, AF 59, 76; PCP, 541; SP 21-26, 29, 89, 125, 147
Ràfols, J. F., SP 376, 387, 389
Raid, Alastair, TP 137
Raimon, AF 113
Ramis, Joan, SLit 110
Ramon, amic d’adolescència, AF 38, 40
Ransom, John Crowe, AF 79; ETL 214, 254-7; PCP 17, 541
Raphael, Frederic, NL 155-6
Rask, Rasmus Christian, GFe comparatisme; SLgg 129, 150, 152-3, 158
Raynal, Germain, SP 368
Raynal, Maurice, SP 368, 378
Read, Herbert, PCP 143; SP 48-49, 54, 428
Rebull, Joan, CLCC 140, PCR 84
Rechy, John, NL 203
Redon, Odilon, SP 154, 193
Redondela, Agustín, SP 146
Regàs, Rosa, AF 195; ECP 72, 78, 82; PCP 453, 455
Régnier, Mathurin, ETL 110, HLU 416
Regoyos, Darío de, SP 177-8, 181, 184, 186, 187-205, 219, 221, 226, 253, 259
Reisch, Gregor, ETL 152
Rembrandt, DNN 95, ETL 167; PCP 17; 362; SP 22, 51, 111, 132, 133, 166, 211, 329, 333
Remisa, Gaspar, SLit 110
Renan, Ernest, ETL 83, HLU 166, SLit 87
Renaud, família, AF 51-52
Renaud, Yvonne, AF 51-52
Renault, Louis, CLCC 141, PCR 85
Reni, Guido, SP 60, 105
Renoir, Pierre-Auguste, CH 86; ETL 145; SP 134, 142, 154, 223, 226, 233, 236, 239, 244, 248-9, 292, 397, 433, 445
Renou, Louis., SLgg 178
Restif de la Bretonne, Nicolas Edme, NL 107
Retz, cardenal de, ETL 99-100; HLU 423, 435; PCP, 540
Reventós, Ramon, CH 84-85; SP 354
Reverdy, Pierre, SP 266, 365
Rey Pastor, Julio, AF 59, 71, 74; CH 71; PCP 332, 527; VB 27
Reyes, Alfonso, PCP 347
Reynolds, Joshua, ETL 274
Rhees, Rush, PCP 51
Riba, Carles, AF 51, 74, 79, 81, 87, 93-95, 117, 159, 181, 186-7; BP 38-39; CH 58, 97-98, 103-104, 117-118, 123; CLCC 19, 28, 46, 55, 57, 63-5, 70-1, 81, 83-129, 131-171, 173, 176-7, 179, 205-6, 220, 223, 236-7, 261, 268, 282-4, 309, 336, 357, 364, 366, 370-1, 375, 377, 381-2, 384, 386, 389-403, 405-6, 411; DNN 110-111, 116-124, 127-8, 138, 141-2, 144, 149, 163-4, 324, 330, 334, 365-6, 374 376; ETL 309, 325; FT 7-9, 11, 14-15, 18, 39-40, 56, 61, 77, 78, 105; GFe ambiguïtat; LP; PCP 20, 187-191, 195, 422-3, 428, 495, 499-500, 503, 527-8, 540-1; PCR 9-133; PF 9, 34; PK; SLit 33-45, 84, 118, 121, 129; SLgg 83; SP 243; TP 9-10, 16, 31-33, 64, 113, 116
Ribadeneyra, Pedro, CLCC 33, SLit 111
Ricard II d’Anglaterra, ETL 187-8, 192
Ricardo, David, ETL 249
Ricart, E. C., SP 389-391
Riccoboni, Mme., SLit 170
Richards, Ivor Armstrong, DNN 303, PCP 57, R 62, 67
Richardson, Samuel, CLCC 287, ETL 106, 258-261; HLU 460; TP 38; V
Richelieu, Armand Jean du Plessis de, cardenal ETL 98-99, HLU 422-3
Rico, Francisco, AF 205
Rico, Martín, SP 181-2
Rictus, Jehan, SP 233
Ridruejo, Dionisio, AF 88-89
Riera, Carme, AF 167
Riemann, Bernhard, VB 9
Rierola, Francesc, CLCC 343-5, TP 98-100
Riesman, David, PCP 120
Rilke, Rainer Maria, CLCC 19, 110-1, 139, 144; DNN 239; ETL 70, 140, 160, 325; FJMV 62-63; NL 148; PCP 185, 190, 195; PCR 45, 83-84, 90-91, 132; SLit 39, 193; SP 270
Rimbaud, Arthur, IF; ETL 70, 138-9, 309; NL 135; SLit 47, 90
Ripellino, Angelo Maria, ECP 61
Riquer, Martí de cf. de Riquer, Martí
Rivarol, Antoine de, ETL 276
Rivera, Diego, NL 200-1; SP 317, 320
Rivière, Jacques, DNN 199, ETL 125, 137; SP 319
Rizzoli, Angelo, PCP 139
Robbins, Henry, TP 123
Robert, Robert, SLit 125
Robespierre, Maximilien de, ETL 19, PCP 53
Robins, R. H., CH 48
Robinson, Dean, germà d’Edwin Arlington, ETL 262-4
Robinson, Edward Arlington, CH 141; DNN 228, 345; ETL 255, 262-5
Robinson, estudiós de Chaucer, ETL 192
Robinson, Herman, germà d’Edwin Arlington, ETL 262-3
Robrenyo, Josep, CLCC 363; SLit 110, 111
Roca, Josep, SP 148
Rocamora, Manuel, SP 151
Rocha, Elvira, AF 126
Rocha, Isabel ‘Cateta’, AF 117, 120-1, 126, CH 24
Rock, Karl, ETL 69
Roda Ventura, Frederic, DNN 288, PCP 440, 443
Roda, fill, AF 192
Roda, J. A., SP 31-35, 148, 169-170
Roda, pare, AF 192
Rodin, Auguste, SP 193, 336
Rodney, Janet, vegeu Jarrell, Jill
Rodoreda, Mercè, DNN 131, 383; PCP 504, 534
Rodríguez de Francia, José Gaspar, vid. Doctor Francia
Rodríguez, Claudio, AF 131
Roet, Catherine, ETL 186
Roet, Philippa, ETL 186
Rogent, Ramon, AF 59, 76; PCP, 541; SP 66, 124-5, 148, 403-4
Roger, Suzanne, SP 368
Rogers, Will, DNN 134, TP 127, 134
Roig, Jaume, DNN 95, PCP 17
Roig, Pau, SP 141, 197
Roís de Corella, Joan, AF 206, ETL 309, SLit 46
Rojo, militar lleial a la República, AF 37
Rolfe, Frederick William, vid. Corvo, baró
Rolland, Romain, HLU 166
Romains, Jules, CLCC 176-7, DNN 142, FT 14-16
Roman de la Rose, ETL 94, 189-190
Roman de Renart, HLU 434
Romanones, conde de, CLCC 195-6, FT 113-4
Romero Robledo, Francisco, CLCC 195, FT 113
Romero, Albert, AF 32, 34, 39
Romeu, Pere, SP 210
Romiti, Sergio, SP 129
Rondeaux, Madeleine, ETL 81-84
Ronsard, Pierre de, ETL 112, 143, 153-4; HLU 302, 415-6; V
Roosevelt, Franklin Délano, PCP 63, 115
Roosevelt, Theodore, CLCC 195, ETL 263, FT 113, PCP 115
Roph, C. H. , PCP 143
Rosai, SP 135
Rosales, E., SP 187, 224
Rosales, Luis, ETL 323, PCP 184, SP 54
Rosenberg, Léonce, SP 103, 274, 295, 317, 364, 379-380
Rosselló-Pòrcel, Bartomeu, CLCC 411, SLit 131
Rossetti, Dante Gabriel, CLCC 238; ETL 166, 168, 216, 234; FT 79
Rosso, Renzo, NL 157-8
Rostand, Edmond, SLit 124
Roth, Joseph, PCP 144
Roualt, G., SP 41, 53-54
Roubiczek, Paul, NL 158-9
Rousseau, Henri, ETL 259; PCP 339; SP 202, 226, 251, 388
Rousseau, Jean Jacques, ETL 51, 75-77, 107-8; HLU 459-460; PCP 40; SLit 172; SLgg 132; V
Rousseau, Théodore, SP 59, 67, 182
Roussel, Raymond, NL 160-2, 175; PCP 159
Rousselot, Jean-Pierre, DNN 354, PCP 515
Rouveyre, André, PCP 113
Rovira i Virgili, Antoni, CLCC 274, DNN 154, TP 22
Rowohlt, cf. Ledig-Rowohlt, Heinrich Maria
Rubens, Peter-Paul, CH 79-80; DNN 268-270; 142, 248, 343; ETL 167
Ruberto, Roberto, AF 64; CH 133; DNN 335-345
Rubió, Anna, ECP 101
Rubió i Balaguer, Jordi, AF 194; CLCC 361; DNN 278, 287; PCP 439, 443, 482
Rubió i Lluch, Antoni, AF 192, PCP 441
Rubió i Ors, Joaquim, SLit 110, 114, 116
Rubio, Lisardo, PCP 403
Rühmkorf, Peter, AF 151, CH 43, PCP 145
Ruiz Blasco, José, SP 264
Ruiz Giménez, Joaquín, AF 92, CLCC 155, PCR 104-5
Ruiz, Ana, mare dels Machado, PCP 178
Rusiñol, Santiago, CLCC 335, 341-2; SP 179, 197, 206-214, 218, 222, 230-1, 235, 237, 252, 331, 352, 439; TP 95-96, 115
Ruskin, John, DNN 192, ETL 121, SP 96
Russell, Bertrand, AF 76; ETL 266-9; PCP 51, 54, 96, 135, 152, 541; VB 10-11, 18-20, 25
Ruwet, Nicolas., PCP 390-1, 403, 405, 411, 413; SLgg 107-9
Ruyra, Joaquim, CH 103-104, 106; CLCC 70-1, 73, 80, 193, 209, 267-71, 279, 281-5, 287-302, 310, 328, 330, 333, 335, 342, 364, DNN 150-1, 159, 162-5 ; FT 8, 111; SLit 128-9; TP 15-19, 27, 30-35, 38-47, 49, 51-54, 65, 86-87, 89, 92, 115
Ryle, Gilbert, PCP 51
Saavedra Fajardo, Diego de, SLit 86
Saba, Umberto, CH 141, DNN 344
Sacco, Ferdinando Nicola, PCP 124
Sacharoff, Olga, SP 120, 158-9
Sachs, Hans, DNN 229, ETL 255
Sachs, Maurice, NL 162
Sacristán, Manuel, AF 11, 81-82, 87, 89, 97, 104-113, 192; DNN 316-7; PCP 31, 337, 352, 358, 366-7, 439
Sade, marquès de, NL 114
Sagarra, Josep Maria de, CH 98; CLCC 19, 65, 71, 272, 309; DNN 153; SLgg 86; TP 21, 64, 119
Sagasta, Práxedes Mateo, CLCC 195-6, FT 113-4
Sagot, SP 361
Saint Martin, Hardie, TP 137
Saint-Cyran, abat de, Jean-Ambroise Duvergier de Hauranne, ETL 127, GFe Antoine Arnauld
Saint-Évremond, Charles de, ETL 95, 129, 132
Saint-John Perse, CLCC 28, 221, 246-7, 265; ETL 137-141, 316; FT 58-59, 87-88, 109; NL 146; PCP 335
Saint-Just, Louis de, ETL 19
Saint-Paul, comte de, ETL 99
Saint-Pol-Roux, CH 100, CLCC 65
Saint-Simon, duc de, DNN 190, ETL 120, FJMV 64
Sainte-Beuve, Charles-Augustin, DNN 196-7; ETL 92, 106, 111, 124, 142-6; HLU 302
Sala, Emilio, SP 220, 316
Salacrou, Armand, SP 365, 381
Salamanca, J. R., NL 162-4
Salan, Raoul, DNN 283, NL 180, PCP 384
Salazar, Antonio de Oliveira, NL 100
Salinas, Jaime, AF 98-102, 126, 135, 137, 150, 167-171, 176; CH 34, 42; DNN 308-9, 311; ECP 63, 65, 99; PCP 342-3, 345, 347-8, 351, 354, 360-1, 370-1, 376, 409, 413, 425, 427, 431, 455, 464; R 66
Salinas, Pedro, CH 141, DNN 345
Salinero, Conchita, SP 164
Salleras [de Cadaqués], CH 22
Sal·lusti, ETL 100
Salmasius, ETL 242-3
Salmon, André, SP 233, 266, 361
Salomó, HLU 26
Salvà, Maria Antònia, CLCC 19, 383
Salvà, Vicent, PF 49, SLit 109; SLgg 15
Salvat-Papasseit, Joan, CLCC 19, 178, 201, 203, 209, 406-8; DNN 144; FT 17, 34, 36, 43; SLit 129-130
San Juan de la Cruz, DNN 228; ETL 167, 255; SLit 121
Sánchez de las Brozas, Francisco., SLgg 129
Sánchez Ferlosio, Rafael, AF 104
Sánchez Ruipérez, Martín, PCP 399, 429
Sánchez, María Josefa, SP 146
Sandburg, Carl, ETL 264
Sandfeld, Kristian, GFe llengües balcàniques
Sangnier, Marc, CLCC 140, PCR 84
Sanguinetti, Edoardo, ECP 61, PCP 435
Sanjurjo, José, DNN 280, PCP 382
Sansom, William, NL 171, 173
Sant Agustí, PCP 30
Sant Francesc d’Assís, PCP 130
Sant Joan l'evangelista, HLU 105
Sant Pau, CLCC 52; PCP 352, 405
Santa Teresa, AF 170M DNN 348; NL 52; PCP 467, 510
Santiago, amic d’adolescència, AF 38
Santillana, marquès de, PCP 480, R 275
Santos Torroella, Rafael, SP 361
Sapir, Edward, AF 155, 157, 192; BP 39; CLCC 231; DNN 249, 257, 333; FT 70; PCP 414, 420, 441, 475, 485-6, 542; GFe anglès, associació de llengües, comparatisme, lingüística antropològica; SLgg 5, 12, 29, 41, 105, 142, 147, 171-8, 181, 183, 190-1, 193, 195, 198
Sarduy, Severo, NL 164-5
Sargent, J., SP 209
Saroyan, William, NL 186
Sartre, Jean-Paul, AF 51, 53, 63, 84, 182, 186; CH 124; CLCC 210; DNN 373; ETL 83-84, 116, 147-150; FT 44; HLU 319; NL 61, 115, 120, 146; PCP 150, 156, 160, 346, 526; SF; SLgg 28
Sassoon, Siegfried, CLCC 209, FT 43
Sastre, Teresa, CH 18
Satie, Erik, SP 209
Saumyan, S. K., PCP 413
Saunderson, ETL 78-79
Saussure, Ferdinand de, AF 192; CLCC 129-30, 234-5, 331; DNN 248-9, 252, 254; GFe arbitrarietat del signe, Jan Ignacy Baudouin de Courtenay, Émile Benveniste; FT 74-75; PCP 405-6, 441; PCR 68, 70; PF 16; SLgg 4-5, 8-9, 119, 129, 138, 141-2, 156-7, 159, 161-2, 165-71, 173-4, 176-8, 181, 183, 187-90, 195, 198, 200-1; TP 89
Savalls, Francesc, CLCC 351-3, 358; TP 106-8, 114
Scève, Maurice, ETL 151-5, HLU 301, SP 405, V
Schaar, coronel, ETL 44
Schatz, Oskar, PCP 146
Schauenburg, família, ETL 32-33
Scheler, Max, AF 75; PCP, 540
Schileffen, Alfred von, PCP 117
Schiller, Friedrich, FJMV 64
Schlegel, August Wilhelm, ETL 36
Schlegel, Friedrich von, SLit 41
Schleicher, August, GFe arbre genealògic de les llengües, comparatisme; SLgg 29, 129, 154, 156, 158, 165
Schleimermacher, AF 148
Schmidt, Johannes, GFe arbre genealògic de les llengües
Schmitt, Carl, NL 158
Schneer, Cecil J., PCP 146
Schopenhauer, Arthur, ETL 64, 81; PCP 117; SLit 189
Schröder, Gerhard, NL 176
Schuchardt, Hugo., GFe arbre genealògic de les llengües, associació de llengües; SLgg 160-1, 163, 192
Schüler, Aaron, pare de la poetessa Else Lasker-Schüler, ETL 56
Schulten, AF 112
Shweitzer, Albert, HLU 166
Scipione, SP 129, 135
Scott Fitzgerald, Francis, CH 136; DNN 338-9, 358; PCP 68, 519
Scott, Walter, CLCC 276; DNN 156-7; HLU 191; ETL 248; SLit 112-3, 125; TP 24-25
Sechehaye, Albert, CLCC 234; PF 16, FT 74-75
Sedlmayr, Hans, NL 81
Ségur, mariscal de, SLit 174
Seix, Víctor, AF 176
Semprún, Jorge, AF 104, NL 105
Sèneca, HLU 312, PCP 113
Senillosa, Antoni de, DNN 308, PCP 342
Serra Pàmies, Miquel, AF 48, DNN 370, PCP 524
Serra, Francesc, SP 433-6
Sérusier, Paul, SP 143, 226
Servan, Joseph, SLit 175-6
Servià, Josep-Miquel, AF 106-111
Seurat, Georges, AF 182; CH 124; SP 134, 165, 202, 226, 228, 253, 371-2, 424-5
Severi, Francesco, VB 28
Shaftesbury, comte de, ETL 76
Shakespeare, William, AF 79, 82, 121-2, 125, 158; BP 38; CH 53; CLCC 23-4; DNN 105, 169-173, 232, 240, 331, 348-9, 351, 364, 379-380; ECP 50; ETL 52, 161, 192, 240, 252, 257; HLU 184, 311-2 ,318-327, 419, 423, 431; LP; NL 106; PCP 21, 29, 54, 112-113, 127, 173-6, 203-297, 511, 513, 531, 541; SF; SLit 45, 99; V
Shaw, George Bernard, CLCC 217; ETL 268; FT 53; NL 67; PCP 30-31, 78, 156
Shchukin, Sergei, SP 295
Sheean, Vincent, NL 165-6
Shelley, Bysshe, avi del poeta, ETL 270-1
Shelley, Mary (de soltera, Godwin, Mary) , ETL 271-2
Shelley, Percy Bysshe, ETL 170, 171, 174, 178, 270-3; NL 61
Sheridan, Richard Brinsley, ETL 274-7
Shimei, Futabatei, HLU 184-5
Shipman, Evan, SP 380, 382
Shklovski, Viktor, SLit 139
Shoyo, Tsubushi, HLU 184
Sibecas, Joan, SP 167-8
Siches, Alejandro, SP 159-160
Sidney, Philip, ETL 242, 252-3, 287; HLU 302
Siemens, PCP 384
Signac, Paul, SP 193-4, 201-2, 285
Signorelli, Luca, SP 79, 247-8
Siguan, Miquel, PCP 146
Sillitoe, Alan, NL 110, 166-9, 195
Silvela, Francisco, CLCC 195, FT 113
Simenon, Georges, NL 58
Sims, George, NL 169-170
Sir Gauvain and the greene knight, ETL 278-281
Sironi, Mario, SP 129, 130, 135
Sisley, Alfred, SP 158, 183
Skelton, John, DNN 95, ETL 282-7, PCP 17
Sklovski, Victor, PCP 30
Slawomirski, Jerzy, ECP 101
Sluckin, Wladislaw, PCP 148
Smart, Christopher, ETL 207, 288-292
Smith, Adam, SLit 151
Smith, Roger W., PCP 149
Snow, C. P., ETL 249
Sòcrates, PCP 53
Söderberg, Hjalmar, AF 158, NL 171-3, V
Sòfocles, CLCC 155, 157, 159; ETL 259; PCR 104, 107, 110
Sol, ca la, nom d’una casa de putes de Reus, AF 39
Solà, Joan, SLgg 108
Solana, v. Gutiérrez Solana, José
Solano López, Francisco, ETL 185
Soldevila, Carles, CH 84
Soldevila, Ferran, DNN 277, PCP 482, SLit 130
Solé-Barberà, Agustí, AF 32, 34, 38-39
Soler, Amàlia, AF 9, 15, 17-18, 20-22, 27-28, 35, 39-40, 45, 47, 51-52, 64, 67-68, 78, 81, 101, 105, 117, 147, 160, 172, 194; DNN 303, 310; PCP 409, 415, 416, 418, 431, 435, 437, 446, 451-2, 454, 539, 541
Soler, Amàlia, pares, avis materns de Ferrater, AF 22
Soler, Antoni, avi matern, AF 22
Soler, Frederic, SLit 123
Sonnemann, Ulrich, PCP 150-1
Sontag, Susan, NL 174-5
Soper, Donald, PCP 143
Sordello, trovador, ETL 172
Sòria, Enric, AF 131-2
Soriano, Rodrigo, SP 193-4, 200-1
Sorolla, Joaquín, SP 155, 179-180, 185, 195, 219-222, 323, 326
Soseki, Natsunme, HLU 184
Souchy, Augustin, PCP 124
Southampton, aristòcrata de l'època de Shakespeare, HLU 320
Soutin, Chaïm, SP 167
Souvestre, Michel, NL 175
Speidel, Wilhelm, general, ETL 44
Spencer, Herbert, DNN 177, 184; ETL 210, 214; NL 148
Spender, Stephen, CH 78; DNN 237, 268; ETL 159
Spengler, Oswald, HLU 166
Spenser, Edmund, DNN 183; ETL 191, 214, 238, 252, 273
Sperber, Richard E., NL 175-7
Spitzer, Leo, PCP 405
Stalin, Iósif, AF 113; BP 38; DNN 328, 384; NL 148, 201; PCP 53, 127, 536
Stechard, Maria Dorothea, ETL 62
Steen, S. T. W. P., SLgg 123
Stein, Gertrude, CH 83; DNN 273; SP 266, 272, 364
Stein, Karl, NL 158
Stein, Leo, SP 266
Steinberg, D. D., PCP 152
Steinberg, S., SP 411, 449
Steiner, Rudolf, ETL 66
Steinlen, Th. A., SP 234, 238, 267, 362
Stendhal, AF 40; CLCC 276-7, 280, 345; DNN 134, 156-7. 160, 190, 360; ETL 41, 103, 105-6, 120, 145, 260; HLU 287, 323-4, 327; NL 188; PCP 60, 308, 520; SF; SLit 168-9, 179, 182; SP 96, 105; TP 24-25, 29, 100, 127, 134; V
Sterne, Lawrence, CLCC 348-351; DNN 134, 211; ETL 79, 227; NL 127; PCP 29; TP 103-6, 127, 134
Stevens, Wallace, ETL 264, 293-297
Stevenson, Robert Louis, ETL 223, NL 105
Stewart, J. I. M., DNN 215, ETL 230
Stitfer, Adalbert, ETL 63
Storey, David, NL 177-180
Story, Jack Trevor, NL 180
Strachey, Lytton, HLU 419-420, NL 64, PCP 359, SLgg 136, V
Stradone, SP 129
Straus, Roger, TP 123
Strauss, Farrar, AF 171, PCP 416
Strauss, Franz Joseph, DNN 280, PCP 382
Strawinsky, Igor, ETL 161, SP 299
Strawson, PCP 152
Strehler, Giorgio, PCP 30
Streicher, Julius, NL 97
Strindberg, August, ETL 65
Strode, Ralph, ETL 188
Stuby, Gerhard, PCP 154
Subietes, cal, cognom del propietari d’una botiga de Reus, AF 39
Suckling, John, PCP 53
Suhrkamp, Peter, PCP 44
Sunyer, Joaquim, AF 90; CLCC 140, 387; PCR 84; SP 11-12, 29, 121, 141, 144, 152, 207, 211, 222, 225-6, 228, 229-251, 252, 261, 265, 272, 294
Susini, Jean-Jacques, NL 180-1
Svevo, Italo, NL 157, 171
Swedenborg, Emanuel, ETL 164, 169, 221
Sweet, Waldo E., PCP 428
Swift, Jonathan, CLCC 271, DNN 152, ETL 149, TP 20
Swinburne, Algemon Charles, CLCC 238, ETL 166, 234; FT 79
Symons, Alphonse James Albert, NL 170, PCP 155
Symons, Arthur, ETL 178
Synge, John Millington, DNN 211, ETL 228
Szasz, Thomas S., PCP 156
Szende, Paul, PCP 157
Szulc, Tad, AF 171, ECP 55, PCP 416, TP 136
Tabori, Paul, NL 181
Tàcit, AF 153, ETL 54, 100
Taft, William Howard, ETL 263
Tagore, Rabindranath, ETL 137
Tai-Yi, Lin, NL 181-3
Taine, Hippolyte, CLCC 169; ETL 83, 145; HLU 166; PCR 123; SP 13-14, 99-100
Takiji, Kobayashi, HLU 184
Talrich, Pere, SLit 117
Tanizaki, Jumichiro, NL 145, 171, 183-6
Tannery, Paul, VB 12-13
Tansillo, el, ETL 109
Tàpies, Antoni, AF 91, PCP 136, SP 147
Tarski, Alfred, CH 69-70, PCP 96
Tasso, Torquato, ETL 244, NL 181; FJMV 64
Tate, Allen, DNN 227, 231; ETL 254, 256
Tate, Sharon, PCP 124
Tatsuo, Hori, HLU 184
Taylor, A. J. P., DNN 283, PCP 158, 384
Taylor, John, ETL 177, 179
Teixidor, Joan, AF 117; SP 203, 213, 340
Tellier, Fanny, SP 284
Temístocles, CLCC 143, PCR 89
Tennyson, Alfred, DNN 183; ETL 173, 218, 214
Terenci, ETL 95
Terratinent d’Almoster, AF 35
Terremoto, el, malnom del xofer dels Ferraté, AF 21
Terry, Arthur, AF 127-130; CLCC 85, 103, 106, 111, 392-4; PCR 24, 35, 39, 46; TP 137
Tesnière, Lucien, PCP 406, SLgg 113-4
Tharrats, Joan-Josep, SP 148
Thibaudet, Albert, HLU 427
Thomas, Edward, DNN 201, ETL 202
Thomas, Mark, NL 186
Thomson, Dorothy, NL 165-6
Thomson, James, ETL 177, 179
Thoreau, Henry David, DNN 135; TP 128, 135
Thurber, James Grove, NL 127, 195
tia de l’Helena Valentí, AF 146
Ticià, AF 76; DNN 118; ETL 167; PCP 499; SP 58, 63, 343-4, 407
Tieck, Ludwig, ETL 55, NL 189
Tiel, Walter, ECP 42
Tilly, comte de, SLit 169-172
Tintoretto, AF 76; DNN 118; PCP 499; SP 53, 58, 79, 142, 209, 214, 242, 343-4
Tirso de Molina, HLU 428
Tito, Josip Broz, àlies Tito, AF 33, DNN 371-2, PCP 524-5
Tocqueville, Alexis de, ETL 250
Todó, Francesc, AF 59, 76, 91; PCP, 541; SP 147, 160, 407-412, 447-450
Togores, Josep de, SP 120, 331, 440
Toller, Ernst, PCP 145
Tolstoi, Lev, DNN 358, 360; ETL 64, 259-260; HLU 166; NL 111, 114; PCP 103, 519, 520; SLit 124, 140; SP 61
Torres, Juan Manuel, ECP 64, 79, 81
Torres Garcia, Joaquim, SP 197, 256, 261
Torres Naharro, Bartolomé, AF 170; PCP 429, 430, 467
Tosi, Arturo, SP 129
Toson, Shimazaki, HLU 184
Toulouse-Lautrec, Henri de, P 209, 267
Tour, George de la, SP 59, 293
Tourneur, Cyril, DNN 169, HLU 312, PCP 173
Trabal, Francesc, SLit 131; 377-8, 384-5, 388
Trager, George, PCP 107
Trakl, Georg, ETL 68-72, PCP 185, SLit 197
Traven, Ben, NL 190
Triadú, Joan, BP 38; CLCC 19, 236; DNN 328; FT 77; PCP 422, 439; PK
Trilling, Lionel, CLCC 295; DNN 202-5; ETL 102, 202-4; PCP 156, 420; TP 47
Trotski, Lev, BP 38; DNN 328, 384; PCP 53, 72, 127, 536; SLit 148
Trubetskoy, Nikolai Sergueievitx, GFe associació de llengües, comparatisme, lingüística antropològica; PCP 391, 405, 429, 438; SLgg 121-2, 136-7, 183-5, 187-8, 191-3
Tual, Roland, SP 381
Tucholski, Kurt, ETL 27; PCP 144, 480
Tucci, Niccolò, NL 187
Tucídides, CLCC 161, 219, 336; FT 55; PCP 113; PCR 113; SP 77; TP 116
Tudela, M., AF 104
Tudor, dinastia, ETL 282
Turgenev, Ivan, ETL 222, HLU 184
Turró, Ramon, CLCC 283, 294; DNN 164; TP 33, 46
Tusquets, Esther, ECP 98
Twain, Mark, DNN 135; NL 202; TP 128, 135
Txèkhov, Anton, DNN 212, 382; ETL 228; PCP 99
Tzara, Tristan, CLCC 202, 213; FT 35, 50
Uccello, Paolo, CH 21; SP 60, 293
Uhde, Fritz von, SP 282
Uhlenbeck, Cornelius Christianus, GFe lingüística antropològica
Ulbricht, Walter, AF 162-3, PCP 401
Uldall, PCP 431
Ulster, comtessa d’, ETL 186
Unamuno, Miguel de, CLCC 158, 350-1; DL 69; PF 23; ETL 310; PCR 108; R 274; SLit 48, 85; SP 187; TP 105
Undset, Sigfrid, NL 126
Ungaretti, Giuseppe, CH 140-141, DNN 344, ETL 140, PK
Unturbe, SP 165
Urdeix, Josep, CLCC 241, FT 83
Ure, SLit 151
Urgell, Modest, SP 375
Urmson, J. O., PCP 51
Utrillo, Miquel, SP 197, 208, 210, 235
Vailland, Roger, NL 188
Valadon, Suzanne, SP 209
Valente, José Ángel, AF 131
Valentí, Eduard, AF 79, 81, 93-95, 98, 117, 183, 194; CH 18, 33-34, 47, 49, 52, 57-58; DNN 365, 376; LP; PCP 452, 468, 528, 541
Valentí, Helena, AF 12, 98, 117, 142-153; CH 15-63; DNN 293-306; PCP 370, 513; PI 30; R 58-67
Valentí, Kita, AF 98, 144?; CH 27, 34, 35; DNN 295
Valentí, Rateta, AF 98, 145, 153; CH 29, 33-35, 45, 47, 50; DNN 296
Valéry, Paul, AF 121, 186; CH 136; CLCC 102, 123-6, 128, 131, 133, 371, 389; DNN 338, 352, 383; FJMV 65; IF; ETL 81, 294-6; PCP 514, 534, 540; PCR 34, 39, 61-64, 68, 71, 73; SLit 32, 81-2, 141; SP 434
Valincour, amic de Racine, ETL 135
Valle-Inclán, Ramón María del, CH 99, CLCC 65
Vallejo, César, AF 162; CH 141; DNN 345; ETL 324; PCP 184, 401
Valls Quer, Maurici, SP 163
Valls, Xavier, SP 148
Vallverdú, Francesc, PCP 436
Valveny, Jaime, AF 98
Valverde, José María, AF 82, 97, 125, 133, 170; CLCC 137-8; DNN 303; ECP 51-52, 101; ETL 323-4; FJMV 62-65; NL, 215; PCP 20, 40, 184, 467; PCR 81; SLit 127; R 62
van Appeldorn, Werner, PCP 28
van der Waerden, Bartel, VB 27
van Dongen, Kees, SP 266, 316
van Dyck, A., SP 133
van Eyck, J., SP 60, 387, 392
van Gogh, Vincent, ETL 89; NL 80; SP 35, 39, 53, 80, 190, 201, 221, 226, 228, 276, 306, 328, 345, 389
van Hoddis, Jakob, ETL 70, PCP 109
van Russelberghe, Théo, SP 189, 190, 192, 201
Vanbrugh, John, ETL 275
Vane, família protectora de Christopher Smart, ETL 288
Vanzetti, Bartolomeo, PCP 124
Vargas Llosa, Mario, AF 137, PCP 142
Vassilikos, Vassilis, NL 188-190
Vauban, ETL 104-5; SLit 173-6, 181
Vaugelas, Claude Favre de., SLgg 131
Vauxcelles, Louis, SP 234, 242
Vayreda, Joaquim, SLit 128; SP 206, 213, 237, 352
Vayreda, Marià, SLit 127-8, 136-7
Vázquez Montalbán, Manolo, CH 15, 23
Vázquez-Díaz, Deniel, SP 140, 248, 402
Veillot, Claude, NL 190-1
Velázquez, Diego, NL 77; SP 106, 109, 132, 133, 146, 152, 165, 181, 185-6, 198, 336, 403
Vemeer, Johannes, SP 18, 164, 423
Vendrell, coronel, PCP 397
Vendryes, Joseph, PCP 432, SLgg 41
Ventosa i Calvell, Joan, CLCC 180, 199; DNN 145; FT 19, 32
Venturi, Lionello, SP 104-5, 428
Verdaguer, Jacint, AF 206; CH 134; CLCC 19, 57, 269, 280, 362.4, 366, 370; DNN 112, 127, 150, 160-1, 323, 336; PCP 495; SLit 43, 114, 117-123; TP 17, 29
Verdi, Giuseppe, PCP 314
Verga, Giovanni, PCP 29, 139
Vergara, José Manuel, NL 191-2
Vergés, Josep, AF 185
Verhaeren, E., CLCC 118; PCR 53; SP 189, 191
Verjat, Alain., SLgg 107
Verlaine, Paul, AF 198; CLCC 55, 229; DNN 110, 229, 363; ETL 89, 143-4, 255, 295, 302, 323; FT 69; LP; PCP 322
Verner, Karl., SLgg 156
Verwey, Albert, ETL 28
Vial Hugas, E., SP 172
Vian, Boris, PCP 159, 163
Vicens, Antònia, AF 185
Vico, Giambattista, FJMV 64, PCP 32
Víctor Manuel III, rei, CLCC 204, FT 37
Victòria I, reina d'Anglaterra, CLCC 56, DNN 110, SLgg 136
Vila Arrufat, Antoni, SP 172
Vila i Nadal, professor, CLCC 339, TP 119
Viladàs, de la revista Laye, AF 88
Vilanova, Antonio, AF 134, 168; PCP 464
Vilanova, Emili, SLit 125
Villa, Carlo, NL 192-4
Villà, Miquel, AF 91; SP 7-8, 29, 54, 121, 141-4, 330-349, 439-441
Villa, Pancho, CLCC 152, PCR 102
Villaespesa, DNN 106, SLit 100
Villette, SP 362
Villon, François, AF 40, DNN 95, PCP 17, R 275, V
Villon, Jacques, SP 288
Vinyoli, Joan, AF 79, 81, 162; CH 18, 33, 58-59; CLCC 249, 373, 411; ETL 7, 325-7; PCP 195-8, 401, 541; SLit 34, 131
Viot, Jacques, SP 382-3
Virgili, ETL 191, 241, 282; PCP 127; x 201
Visconti, Luchino, PCP 30
Vitart, Nicolas, ETL 127
Viviani, Emilia, ETL 272
Vlaminck, M. de, SP 73, 167
Vogel, Henriette, ETL 55
Vogelwide, Walther von der, PCP 480
Voisin, enverinadora, ETL 129
Volland, Sophie, ETL 80
Vollard, Ambroise, CH 86; SP 79, 103, 226, 233, 265-6, 282, 284, 298, 353, 360
Voltaire, ETL 35, 52, 77, 149, 207, 247; NL 174; PCP 140, 358; SLgg 120, SP 107; V
von Arnim, Ludwig Achim, ETL 39, NL 137
von Aue, Hartmann, ETL 22
von der Vogelweide, Walther, ETL 24
von Elter, coronel, ETL 31
von Eschenbach, Wolfram, ETL 22
von Geisen, Gretha, dona d’Ernst Jünger, ETL 42
von Grimmelshausen, Hans Jakob Christoph, ETL 31-35, FJMV 64
von Hofmannsthal, Hugo, ETL 27-28, PCP 185
von Hofmannsthal, Hugo, pare, ETL 28
von Humboldt, Wilhelm, ETL 62; GFe lingüística antropològica; PCP 40, 390; SLit 47; SLgg 129, 162-5, 167, 169, 171, 173-4, 196
von Kleist, Heinrich, ETL 18, 51-55; NL 137
von Kleist, Marie, cosina de l’escriptor, ETL 55
von Kleist, Ulrike, germanastra de l’escriptor, ETL 52
von Koenig, Hertha, SP 270
von Kotzebue, August, ETL 275
von Marées, Hans, SP 228, 270
von Mecklenburg-Strelitz, Luise, reina Lluïsa de Prússia, ETL 55
von Metternich, Klemens Wenzel Lothar, ETL 17, 37
von Minnigerode, Karl, ETL 18
von Platen-Hallermünde, August, ETL 27, 30, 38
von Salomon, Ernst, ETL 43, NL 98, PCP 401-2
von Schauenburg, Hans Reinhard, ETL 31
von Schlieffen, Alfred Graf, PCP 36
von Solomon, Ernst, AF 162-3
von Veldeke, Heinrich, ETL 22
von Wedemeyer, Hertha, ETL 15
Vondel, Joost van den, FJMV 64
Vossler, Karl, ETL 130, 133-4; HLU 432; SP 134
Vuillard, É., SP 143, 226, 238, 255
Wackernagel, Jakob., SLgg 16, 170-1
Wagenbach, Klaus, SLit 188, 190
Wagner, Richard, CLCC 313, ETL 25, HLU 166, TP 68
Walden, Herwarth, cf. Levin, Georg
Walpole, Horace, ETL 207
Walser, Robert, DNN 224, ETL 49
Walton, estudiós de Donne, ETL 196
Walton, Ortiz M. , PCP 84
Ward, John, DNN 170, PCP 174
Warren, Earl, PCP 63
Warren, Robert Penn, DNN 227, ETL 254
Waterhouse, Keith, NL 180, 194-6
Watteau, Antoine, ETL 89
Waugh, Auberon, NL 196-7
Waugh, Evelyn, NL 197
Webb, Beatrice i Sidney, PCP 163
Weber, Alfred, HLU 166, SLit 189-190
Webster, John, DNN 169, ETL 252-3, HLU 312, PCP 173
Wedekind, Frank, AF 40
Weidig, F. L., ETL 18
Weierstass, Karl, VB 9
Weil, Jenne, mare de Marcel Proust, DNN 187-8, 196; ETL 118-9, 124
Weil, Simone, HLU 166, SLit 147-154
Weinreich, Uriel, PCP 152
Weisbach, Werner, CH 79, DNN 268
Weiss, Peter, NL 192, PCP 199-201
Wellershoff, Dieter, PCP 164
Welles, Orson, PCP 79
Wells, Herbert George, ETL 268, PCP 160-3
Werfel, Franz, SLit 193
Wesley, Charles, ETL 292
Westbrook, Eliza, ETL 270-2
Westbrook, Harriet, ETL 270-2
Westbrook, pare de Harriet i Eliza, ETL 270-1
Weyl, André, VB 10
Whistler, James, ETL 89; SP 198, 209, 214
White, Patrick, NL 152, 177
Whitehead, A. N., ETL 266
Whitman, Walt, DNN 203; ETL 138, 141, 203, 264, 291; HLU 166; NL 71; PCP 360
Whitney, William Dwight., SLgg 165, 171
Whittier, John Greenleaf, DNN 203, ETL 203
Whorf, Benjamin Lee, GFe Noam Chomsky; SLgg 16, 162
Wieland, Christoph Martin, ETL 52-53
Wieland, Ludwig, ETL 52
Wieleitner, Heinrich, VB 27
Wiener, Norbert, PCP 427
Wijk, Nicolas van., SLgg 122
Wilde, Oscar, ETL 275-6, NL 62, 70
Wilder, Thornton, DNN 217, ETL 232
Williams, Jane, ETL 273
Williams, William Carlos, CLCC 206; ETL 264, 293; FT 39; NL 62, 66, 99; PCP 165-6
Willock, Colin, NL 197-8
Wilson, Angus, PCP 141
Wilson, Edmund, DNN 218, 358; ETL 225, 232; PCP 519
Wilson, Harold, DNN 279, PCP 381
Wilson, S. J., NL 198-9
Wilson, Woodrow, PCP 115
Winckelmann, J. J., SP 96, 431
Winslor, Christa, NL 166
Wirtin, mestressa de l’hostal d’Hamburg, AF 147
Witkiewicz, Stanislav Ignacy, ECP 46
Wittgenstein, Ludwig, AF 76; PCP 33, 51, 80, 541; SLgg 69
Wohryzeck, Julie, SLit 199-200
Wolfe, Bertram D., NL 200-1
Wolff, Kurt, ETL 68
Wölfflin, Heinrich, SP 21, 417, 431
Wolfskehl, Alfred, ETL 27-28
Wolsey, cardenal, ETL 283-4, 286
Wooley, Francis, ETL 196
Woolf, Leonard, NL 64
Woolf, Virginia, CH 62, NL 64
Wordsworth, William, DNN 117, 228; ETL 143, 170, 174, 177, 179, 248, 254, 289, 309; FJMV 64; PCP 53, 499; SLit 112
Worringer, Edward, DNN 217, ETL 232
Worringer, Wilhelm, SP 48, 49, 54
Woyzeck, J. C., ETL 21
Wright, Charles, NL 201-3
Wyatt,, Thomas, HLU 302
Xammar, Eugeni, CLCC 336, TP 116
Xerxes, CLCC 141, 143; PCR 85-86, 89
Yeats, William Butler, CH 53; DNN 210-1, 323; ETL 227-8; PCP 100, 495
Yeu Ta Fu, HLU 177
Yokomitsu, Riichi, NL 128
Young, Thomas, ETL 237
Yourcenar, Marguerite, AF 94, CLCC 164; PCR 116-7
Yuan Kiu, HLU 17
Zabaleta, Rafael, SP 18, 41-46, 54, 143-4, 201
Zaconni, actor, SLit 124
Zamyain, Yevgeny, PCP 168
Zervos, Christian, SP 264 n, 274, 305
Zieromski, Stefan, ECP 46
Ziff, Paul, PCP 169
Zinkernakel, SLit 40, 42
Zipf, George Kingsley, PCP 57
Zola, Émile, CLCC 279; DNN 159; ETL 90, 264; HLU 184; SLit 134; SP 193, 200, TP 27
Zuloaga, Ignacio, SP 188, 228
Zurbarán, Francisco, SP 11
Zweig, Stefan, PCP 480

--
Apunt revisat el 18 de gener de 2024

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

 

Comparteix Un fres de móres negres

Creative Commons License
Un fres de móres negres es publica
sota una llicència Creative Commons 2.5

Add to Technorati Favorites