divendres, 22 de maig del 2009

Julià2004B

¬¬¬¬¬

Jordi Julià. El poeta sense qualitats

Jordi Julià em resulta simpatiquíssim pel seu esforç a entendre Ferrater. Encara que a vegades en discrepo, hi coincideixo en l’alta valoració de Ferrater, i m’entusiasmen moltes de les seves troballes. Hi coincideixo també en la idea que la imatge maleïda del poeta té sovint massa presència en detriment de l’interès incontestable dels seus textos. Julià converteix el seu assaig “en una denúncia cap a aquells sectors de la cultura catalana que sempre han volgut presentar aquest intel·lectual com un poeta circumstancial que va fer treballs de valor nul per guanyar-se la vida” (pàg. 14).

N’aprofito molts fragments per als apunts generals sobre els llibres, sobre els poemes i sobre el pensament i generalitats d'aquest bloc.

Llibre compost de 7 capítols, amb un apèndix de 7 fotografies, que amb la de la coberta en fan 8, del fons de Marta Pessarrodona, dipositat a l’Arxiu Nacional de Catalunya, pàg. 163-166:
  • “El poeta sense qualitats (la imatge polièdrica de Gabriel Ferrater)”, pàg. 9-15
  • “Una revolució a la poesia catalana (la tradició lírica contemporània)”, pàg. 17-26
  • “Sobre la llengua i la forma poètiques (els sonets de Gabriel Ferrater)”, pàg. 27-50
  • “Cànon i idees literaris (la crítica d’Escritores en tres lenguas)”, pàg. 51-77
  • “Palimpsestar la tradició (Skelton, Proust i Eliot a la poesia de Gabriel Ferrater)”, pàg. 79-110
  • “El gest del pintor (la crítica de pintura)”, pàg. 111-127
  • “Les dues cultures (l’esfera del pensament de Gabriel Ferrater)”, pàg. 129-150
“La poesia de Gabriel Ferrater representa per a la poesia catalana l’autèntic inici de la tradició poètica catalana, tant pel que fa als temes, i la llengua literària, com a les formes mètriques, un fet sobre el qual encara no s’ha posat la incidència que hauria estat necessària i convenient”, pàg. 17, frase inicial del segon capítol de l’assaig.

Em fatiga quan comença a despalimpsestar. El llibre, em sembla, tenia un precedent en l'article "La palimpsestació a la poesia de Gabriel Ferrater", que havia publicat l'any 200x a la revista Els Marges.

--

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

 

Comparteix Un fres de móres negres

Creative Commons License
Un fres de móres negres es publica
sota una llicència Creative Commons 2.5

Add to Technorati Favorites