dijous, 7 de gener de 2010

Oller1986A

¬¬¬¬¬

Oller, Dolors. "Gabriel Ferrater: L'inefable el va temptar", pàg. 32-34, dins La construcció del sentit. Barcelona: Empúries, 1986, 216 pàg.

La construcció del sentit aplega diversos textos crítics de Dolors Oller, més d'un de dedicat a Ferrater. Aquest article en concret ens dóna la seva primera interpretació de "Literatura", molt ponderada, amb el calamar com a al·legoria de l'escriptor --sense arriscar-se a identificar-lo amb cap autor específic. Ja hi descarta, per això, que la lectura irònica, reforçada pel motiu, un punt ridícul, sigui l'única possible. El poema admet també una interpretació ingènua: "que la literatura, essent com és una formalització de l'experiència, sempre sorgeix d'una temptació per l'inefable." (pàg. 34).

Oller en destaca l'epifonema del vers final, "l'inefable el va temptar", que no és obvi i conserva l'ambigüitat del sentit. "Gabriel Ferrater utilitza molt sovint el recurs epifonemàtic en l'estructura de les seves figuracions poètiques, en què una reflexió de l'experiència moral dóna sentit a una situació mundana, mostrada com a real, o, també, a una situació fictícia, utilitzada com a parabol·la." (pàg. 32).

--

0 comentaris:

Publica un comentari

 

Comparteix Un fres de móres negres

Creative Commons License
Un fres de móres negres es publica
sota una llicència Creative Commons 2.5

Add to Technorati Favorites