divendres, 22 de maig de 2009

[G] Sobre el llenguatge

¬¬¬¬¬

Ferrater, Gabriel. Sobre el llenguatge. Ferraté, Joan, ed. Barcelona: Quaderns Crema, 1990, 2a edició (1a edició: 1981), 211 pàg.

El llibre aplega, en una primera secció, els articles sobre lingüística publicats en vida de Ferrater. La segona secció comprèn els articles inèdits fins al 1981. La tercera secció inclou "tot el que Gabriel Ferrater va arribar a compondre de les addicions que volia fer a la seva traducció d'El llenguatge, de Leonard Bloomfield. La quarta secció és una contribució sobre lingüística a una enciclopèdia. El llibre acaba amb un índex de noms (hi ha un apunt d'aquest bloc que consisteix en un índex de noms d'alguns dels llibres de Ferrater, al qual trasllado el de Sobre el llenguatge.).
 • De causis linguae
  • 1. Les gramàtiques de Pompeu Fabra
  • 2. Gramàtiques per donar i per vendre
  • 3. D'infiltracions i d'esllavissades
  • 4. L'estructura de la innocentada
  • 5. Esquelets a l'armari
  • 6. Les formes del verb
  • 7. Les gramàtiques trapuen
  • 8. Qüestions del mot
  • 9. La composició nominal
  • 10. L'arquitectura del verb
  • 11. Els nivells sintàctics
  • 12. Sobre mètrica
 • [Secció] II
  • 13. Ser i estar en castellà i català
  • 14. La concordança del participi
  • 15. L'ús de curar
  • 16. El català
  • 17. Sobre la comparació
  • 18. Sobre les funcions adverbials
  • 19. El sistema de transitivitat del verb català
  • 20. Els principis de la descripció gramatical
 • III. Addicions a la traducció catalana d'El llenguatge, de Bloomfield
  • 21. Sobre la història de la lingüística
  • 22. Sobre la transcripció dels fonemes catalans
 • [Secció] IV
  • 23. Avances del saber: Lingüística
***

Si el llibre es publiqués avui, inclouria la conferència de Gabriel Ferrater sobre Pompeu Fabra, el 20 de febrer de 1968, a la Residència Universitària de Sant Antoni, inclosa en el Corpus Literari Digital de la Càtedra Màrius Torres. Dura 63 minuts.

Potser també hauria d'incloure, una nova edició de Sobre el llenguatge, la notable traducció de Noam Chomsky La lingüística cartesiana, un llibre breu, que fonamenta la gramàtica generativista en la filosofia de Descartes i la gramàtica i la lògica de Port-Royal, oblidades durant segles, sols presents en el segle XIX en el pensament de Humboldt. Sigui com sigui, la solapa del llibre, un resum esmolat de la trajectòria de Chomsky, és atribuïble a Ferrater. Així mateix, el text conté una nota del traductor, complementària a una nota de l'autor, relativament extensa i substaciosa. Copio tots dos textos en un apunt on vaig aplegant textos atribuïbles a Ferrater.

La fonamentació filosòfica de la gramàtica generativa que postula Chomsky a Cartesian Linguistics s'aplica a la pràctica, de manera brillant, resolent moltes qüestions obertes per aquell llibre, al començament del text "Els principis de la descripció gramatical" (pàg. 117-125 de Sobre el llenguatge), les primeres pàgines de la gramàtica que havia començat a redactar abans de morir.

I encara, una nova edició de Sobre el llenguatge, hauria d'incloure la quarantena d'entrades escrites per Ferrater per a la Gran enciclopèdia catalana, que ara es poden consultar en línia.

***

S'han ocupat de manera destacada sobre aquest llibre Joan Mascaró, Jordi Cornudella (dins l'estudi introductori a la seva selecció Vers i prosa) i Fèlix M. Valls. Eduard Bonet també inclou observacions agudes al llibre Gabriel Ferrater i Robert Musil: entre les ciències i les lletres. Enric Iborra, al seu blog La serp blanca, ha destacat la qualitat sarcàstica de molts articles lingüístics de Ferrater. -- De fet, aquesta és una de les qualitats memorables d'aquests escrits lingüístics. Ferrater utilitza el sarcasme i altres recursos retòrics afins a la ironia (i més punyents) quan vol combatre interpretacions o explicacions que ell considera inconsistents o sense fonamentació.

Edward Sapir, un dels lingüistes
més admirats per Gabriel Ferrater

Apunt revisat el 8 d'agost de 2021

--

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

 

Comparteix Un fres de móres negres

Creative Commons License
Un fres de móres negres es publica
sota una llicència Creative Commons 2.5

Add to Technorati Favorites