divendres, 22 de maig de 2009

[028] Mala memòria

¬¬¬¬¬

Julià2004B, pàg. 95, al·ludeix a una primera versió, que acaba amb aquests tres versos:

Però per què la memòria, on moren
les coses convincents i designades,
porta aquesta desferra?

El Corpus Literari Digital de l'Aula Màrius Torres inclou el mecanoscrit original, amb una correcció en aquest poema. El vers 13 --el marco amb cursiva-- deia "La noia que venia / dintre un alvèol d'aquell poble gòtic / el seu cos poc format, rudimentari / com la plebs, molt antiga i molt moderna, / parlava amb accent xava, i era trist" en comptes de "dins d'un alvèol d'aquell poble gòtic".

Apunt revisat el 10 d'agost de 2010

--

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

 

Comparteix Un fres de móres negres

Creative Commons License
Un fres de móres negres es publica
sota una llicència Creative Commons 2.5

Add to Technorati Favorites