divendres, 19 de març del 2021

Torresi2008

¬¬¬¬¬

Torresi, Stefano. "Gabriel Ferrater, entre tradició (catalana) i europeisme (lingüístic i literari)", dins La Catalogna in Europa, l’Europa in Catalogna. Transiti, passaggi, traduzioni. Associazione italiana di studi catalani. Atti del IX Congresso internazionale [l'article es pot llegir navegant per l'índex de les actes del Congrés] (Venècia, 14-16 de febrer de 2008), Di Girolamo, Constanzo; Di Luca, Paolo, i Scarpati, Oriana, ed. a la xarxa, 2008-2009, 8 pàg.

El professor Stefano Torresi, de la Universitat de Macerata, revisa la relació de Gabriel Ferrater amb la tradició literària catalana, com a intel·lectual amb una gran consciència crítica i històrica. Constata que Ferrater s'inscriu com a autor dins la literatura catalana amb màxim rigor, sense edulcorar les mancances d'aquesta tradició. Torresi va espilogant cartes, articles, entrevistes, versos, testimonis de tercers per afirmar que Ferrater supera el predominant dualisme català-castellà des del moment que situa el català i la literatura catalana en un pla d'igualtat amb les llengües i literatures europees, entre les quals el castellà no és pas la seva segona literatura d'interès. Llegeix, parla, escriu i treballa en unes quantes llengües. La seva curiositat literària no té límits, llegeix en la llengua original dels autors. És un intel·lectual internacional, d'un marcat europeisme, obert, crític (no pas incondicional), d'interessos amplis que reflecteixen els seus múltiples interessos vitals, exigent, que no es limita a la pròpia llengua ni a la pròpia tradició literària.

--

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

 

Comparteix Un fres de móres negres

Creative Commons License
Un fres de móres negres es publica
sota una llicència Creative Commons 2.5

Add to Technorati Favorites