dilluns, 6 de juny del 2022

Cornudella2022B

¬¬¬¬¬

Cornudella, Jordi. "Editar Ferrater", conferència a l'Institut Gabriel Ferrater de Reus, 19 de maig de 2022

Aquesta conferència s'havia hagut d'ajornar per la pandèmia. Programada al maig de 2022, el moment de fer-la va resultar oportuníssim, per l'interès creixent per Gabriel Ferrater que han suscitat les activitats del centenari i, en concret, per la presència de la seva neboda, Anne Barlow, coincidint amb els actes del dia 20 de maig. Edicions 62 acaba de reimprimir l'edició crítica de Les dones i els dies, a cura de Jordi Cornudella.

Vaig arribar una estona abans de l'hora perquè el professor Biel Ferrer em pogués ensenyar tranquil·lament els quadres de Gabriel Ferrater que es conserven a l'Institut. Ben emmarcats, són en una sala austera, de mobiliari escolar, destinada a l'atenció de les famílies. Són olis, provatures de diferents tècniques de composició, fetes cap al 1949, que van ser cedides a l'Institut per una família amiga d'Amàlia Ferraté, germana de Gabriel, mare d'Anne Barlow. A la part del darrere de cada quadre, hi consten, em va explicar Biel Ferrer, marcats amb palets, els dies que Gabriel Ferrater va dedicar a pintar-lo.

L'acte va començar amb la benvinguda del director Miquel López, en nom de l'Institut. Va agrair la iniciativa i l'organització al professor Biel Ferrer. Va presentar Jordi Cornudella i Anne Barlow, la neboda de Ferrater. Abans de la conferència, Anne Barlow va llegir un text breu, contingut i intel·ligent, amb una frase lluminosa per descriure el seu oncle, un home amb

una set de coneixements sense límits.

Jordi Cornudella va preguntar-se en la conferència què és l'obra completa de Gabriel Ferrater, una qüestió que no és trivial i que ara es torna del tot pertinent davant la previsió de publicar-la més o menys aviat. Va acompanyar les seves paraules amb la projecció de les portades dels diferents llibres. Estrictament, l'obra completa de Ferrater és Les dones i els dies, amb els quatre poemes que podem conjecturar que ell mateix hauria afegit a una nova edició, d'acord amb el mateix Joan Ferraté. L'edició crítica ens proporciona, com és pertinent, el detall de les variants, l'origen i transmissió de cada poema, els poemes descartats, alguns versos circumstancials i tot l'aparat crític. Cornudella, a l'obra completa, no hi inclouria ni les traduccions ni el llibre d'Eduard Bonet.

Els articles signats GFe a la Gran Enciclopèdia Catalana, els afegits a la traducció Historia de la literatura universal d'Erwin Laaths, són obra? Gabriel Ferrater ens diria que no, afirma Cornudella. Els informes de lectura? Encara menys. A l'editorial Labor hi havia Joan Vinyoli i Salvador Clotas, que li encarregaven moltes feines --poden aparèixer encara més textos? Què fem amb un remarcable text sobre història de la matemàtica escrit com a treball de curs a la Universitat? Quin valor podem donar a les conferències? Cornudella remarca que els textos aplegats al Curs de literatura catalana contemporània són transcripcions, textos dits, no escrits: com que no els va revisar, li sembla exagerat considerar-los una posició de Ferrater definitiva, ja que hi té pes l'opinió expressada en el moment. Un llibre com l'antologia Donar nous als nens, de Marina Porras, ha reservat moltes pàgines als textos d'origen oral (conferències conservades i transcrites, entrevistes).

Hem d'agrair a Joan Ferraté que aplegués l'obra incompleta del seu germà. Són els tres volums inicials d'escrits: Sobre literatura, Sobre pintura i Sobre el llenguatge. Ja publicats, sorgeixen els primers textos no escrits: les transcripcions de les conferències de Papers sobre Carles Riba, de Foix i el seu temps. L'editorial Ariel n'havia de fer un llibre, d'aquelles conferències a la Universitat de Barcelona: per això es van transcriure. Papers, cartes, paraules --el primer llibre que va editar Jordi Cornudella a Quaderns Crema-- va obrir encara més el ventall, amb la inclusió de cartes i entrevistes. Al cap d'uns anys va aparèixer Cartes a l'Helena i residu de materials dispersos, que recuperava peces que Joan Ferraté no coneixia quan va publicar Papers, cartes, paraules: a més de l'epistolari amb Helena Valentí, alguns articles, dues conferències més, algunes cartes i dues entrevistes. Encara al cap d'uns anys, Tres prosistes va completar les conferències de literatura, amb l'afegit d'una carta informe en què Gabriel Ferrater recomanava la traducció de Josep Pla a l'anglès.

Mentrestant, hi va haver noves sorpreses. Sirmio va recuperar la novel·la policíaca, força simenoniana, Un cuerpo, o dos, escrita amb Josep Maria de Martín per presentar-la a un premi. L'antologia Vers i prosa, publicada per Tres i Quatre, a cura de Jordi Cornudella, va incorporar dos textos inèdits. Del fons d'arxiu de l'editorial Salvat, se'n van rescatar els articles sobre escriptors destinats a un diccionari, que es van incloure a Escritores en tres lenguas. Corresponen a la sèrie 1, els articles més extensos; els de la sèrie 3 són meres entrades d'enciclopèdia, i no tenen valor, però els de la sèrie 2 sí que en tenen --vegeu alguns dels noms dels articles de la sèrie 2 a l'apunt sobre aquest llibre. La publicació dels articles de les sèries 1 i 2 duplicarà el volum d'aquella col·laboració editorial que s'havia inclòs a Escritores en tres lenguas. Respecte als informes que s'havien aplegat a Noticias de libros, caldrà recuperar-los tots en la llengua original (n'hi ha també en anglès i en alemany), i se n'hi afegiran una vintena que no s'havien publicat fins ara.

Com podem publicar l'obra completa de Ferrater? El model de La Pléiade, exhaustiu, luxós, ja no sembla viable. Cornudella opta per una obra completa en petits volums. Als textos de Sobre literatura, s'hi afegiran bàsicament els articles d'Escritores en tres lenguas i els informes de lectura. El volum sobre pintura canviarà poc. El volum d'obra lingüística es pot ampliar amb les llibretes de Ferrater que es conserven. L'obra completa sí que inclourà les traduccions de poesia. Cornudella és poc partidari de publicar els epistolaris dels escriptors, si bé és excel·lent la correspondència amb Jill Jarrell i Marta Pessarrodona, inèdita, i encara es poden recuperar algunes cartes més a Helena Valentí. La correspondència dona claus sobre alguns poemes. 

Amb les reserves enunciades sobre el que és obra i amb l'advertiment sobre els escrits de Gabriel Ferrater derivats de les seves col·laboracions editorials que no podem descartar que encara apareguin, tindrem més o menys aviat els primers volums de l'obra completa de Gabriel Ferrater, a cura de Jordi Cornudella. La notícia, per més que sigui esperada, és excel·lent.


Document de cessió dels olis a l'Institut Gabriel Ferrater

A la presentació de la conferència, el director de l'Institut, Miquel López; Anne Barlow, neboda de Gabriel Ferrater, i Jordi Cornudella, tapat a la imatge (foto descarregada del twitter de l'Institut Gabriel Ferrater)

--

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

 

Comparteix Un fres de móres negres

Creative Commons License
Un fres de móres negres es publica
sota una llicència Creative Commons 2.5

Add to Technorati Favorites