dilluns, 25 de novembre del 2019

Perera2019

¬¬¬¬¬

Perera Roura, Anna. "Da nuces pueris de Gabriel Ferrater: gènesi d'un llibre", dins Reduccions: Revista de poesia, número 113, octubre de 2019, pàg. 123-148

Article elaborat de forma paral·lela a l'edició crítica de Les dones i els dies, a cura de Jordi Cornudella: conté aportacions que ja havien aparegut en aquella edició. De totes maneres, l'article és més detallat. Dona compte de les primeres lectures privades del llibre, en un principi titulat Lliçons, i amplifica l'explicació de la polèmica decisió del jurat del premi Carles Riba que no va premiar Da nuces pueris. Cita Tomàs Garcés, que va pressionar amb força Joan Teixidor perquè la votació es decantés contra Ferrater (Garcés i Teixidor són els dos poetes immortalitzats al principi del "Poema inacabat").

Val la pena reproduir un fragment de l'opinió negativa de Tomàs Garcés sobre la poesia de Gabriel Ferrater, oportunament recuperada per Anna Perera Roura, perquè de fet ens il·lustra sobre les qualitats de Da nuces pueris:

Poesia nova, dura, difícil, agressiva, que sobta i sacseja. Talla, de vegades, com una fulla d'afaitar. [...] Ferrater nega la bellesa, prohibeix al seu vers el dret a evocar, a suggerir. [...] La poesia agressiva, cruel, de Ferrater nega tota fe, tota esperança.

Garcés estava desconcertat per l'admiració de Ferrater per Carner, des del moment que no trobava en Ferrater el que veia en Carner:

Per a Carner, la poesia és gràcia, ironia, música, i en el fons, sempre, desig o enyorança, esperança o record.

Josep Pedreira, el secretari del jurat, i editor, ha explicat que Garcés els va alertar que, premiant Da nuces pueris, corrien el risc d'embrutar la poesia catalana amb els seus versos provocatius. Pedreira va decidir publicar el llibre igualment, i va ser qui va persuadir Gabriel Ferrater perquè escrivís la cèlebre nota que va acabar figurant-hi a tall d'epíleg, de la mateixa manera que altres poetes havien escrit notes per als seus llibres dins la col·lecció "Óssa Menor".

Resseguint la gènesi del llibre, Anna Perera Roura dedica les pàg. 129-143 de l'article a reproduir i comentar els cinc poemes que figuraven a l'exemplar enviat a la censura, poemes que després van ser suprimits de l'edició definitiva de Da nuces pueris i ara han estat recuperats arran de la publicació de l'edició crítica: "Per l'amnistia", "Il gran rifiuto", "Tibi soli peccavi", "La rosa bruta" i "Reserva mental". Són cinc poemes que ens mostren les decisions de Gabriel Ferrater en el moment de reelaborar el seu llibre per publicar-lo. Les darreres pàgines de l'article, 143-148, indaguen en concret sobre l'ordenació definitiva de Da nuces pueris, que contrasta notablement amb la de l'exemplar enviat a la censura.

El llibre començava amb "Per l'amnistia" i seguia amb quatre poemes de rebuig amorós, que era doncs un dels primers fils temàtics, els quals culminaven amb "El mutilat", l'únic poema que ha perdurat. Anna Perera Roura posa en valor encertadament els acaraments dels poemes: destaca que "Amistat del braç" s'acarava amb "La rosa bruta", amb el qual comparteix alguns motius comuns, si bé la tendència general va ser mantenir en el llibre publicat els acaraments de la versió enviada a la censura, malgrat la reordenació general. En fi, comparar l'ordenació dels poemes en la versió enviada a la censura i en l'edició definitiva i depurada li serveix per posar en evidència, a tall de conclusió de l'article, la cura de Ferrater "a l'hora d'ordenar els poemes per tal de generar efectes i relacions en la lectura del llibre" (pàg. 147). Això és important, i crec que és la vegada que ho he vist més ben explicat dins la bibliografia sobre Gabriel Ferrater.

Presentació del número monogràfic de Reduccions: Revista de poesia dedicat a Gabriel Ferrater, el 25 de novembre de 2019, a la llibreria La Calders. Com que no hi he pogut assistir, he escrit aquest apunt al tren de tornada cap a casa.

--

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

 

Comparteix Un fres de móres negres

Creative Commons License
Un fres de móres negres es publica
sota una llicència Creative Commons 2.5

Add to Technorati Favorites